הבנק המרכזי של איראן (Bank Markazi) הגיש ב-18.01.18 תביעה בבית המשפט בלוקסמבורג נגד חברת Clearstream Banking S.A ונגד הבנק האיטלקי Banka UBAE, בניסיון להשיב לרשותו נכסים בסך 4.9 מיליארד דולר שהוקפאו בעקבות הסנקציות על איראן.  

Clearstream, המשמשת כמתווכת בין מוסדות פיננסיים ברחבי העולם, הינה חברה בת של קבוצת הפיננסים הגרמנית Deutsche Boerse AG. בהודעה שפרסמה הקבוצה נמסר כי הנכסים ש- Bank Markazi מבקש להשיב לידיו כוללים סכום של 1.9 מיליארד דולר שהועבר לתובעים בארה"ב בעקבות פסיקה מחייבת שהתקבלה ב-2013 בבית משפט אמריקאי נגד Bank Markazi. חלק נוסף מהסכום שאותו תובע Bank Markazi כולל 2 מיליארד דולרים אשר מוחזקים ע"י Clearstream ונמצאים במרכזהשל התדיינות משפטית בארה"ב ובלוקסמבורג בעקבות תביעה שהגישו עותרים אמריקאים, וכן נכסים שהועברו מ- Clearstream ל- UBAE. 

בהודעת החברה נמסר כי Clearstream מאמינה שהתביעה נגדה חסרת בסיס ("without merit") וכי תנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להזים את טענותיה של איראן. 

פורסם 22-01-2018