מנהל רשות המיסים והמפקחת על הבנקים שלחו אתמול (17.01.18) מכתב הבהרה לבנקים, העוסק בפתיחת חשבונות ומתן אשראי ליהלומנים. לפי המכתב, הבנקים יכולים להסתמך על הגשת בקשה לגילוי מרצון בסקטור היהלומנים כצעד המפחית את סיכון הציות של מגיש הבקשה לחוקי המס בישראל. 

בהודעה משותפת שפרסמו שני הגופים נכתב כי המכתב מפורסם על רקע צעדים שננקטו ברשות המסים בישראל לצורך הסדרת ענייני המס של יהלומנים מול הרשויות בארץ, בשיתוף עם הבורסה ליהלומים, לרבות פתיחת הליך גילוי מרצון של רשות המסים גם ליהלומנים, וכן הסדרה בחקיקה של אופן ניהול המלאי בספרי היהלומנים והדיווח על מלאי סגירה בסוף שנה לצרכי מס. עפ"י ההודעה, צעדים אלו צפויים להפחית את הסיכון לבנקים בניהול חשבון, בהיבטי ציות לחוקי המס של מדינת ישראל ובכך עשויים גם להקל על היהלומנים לקבל אשראי מהבנקים, וזאת בכפוף לניתוח הסיכונים העסקיים שמבצע כל אחד מהבנקים. 

לאור צעדים אלו, עמדת רשות המיסים היא כי בשנת 2018 הבנקים יכולים להסתמך על אישור על הגשת בקשה להליך גילוי מרצון מצד יהלומנים, כל עוד לא נדחתה הבקשה, לצורך ניהול הסיכונים שלהם. במסגרת זאת, יכולים הבנקים לראות בהליך זה צעד המפחית את סיכוני הציות לחוקי המס בישראל, עוד בשלב הביניים, בטרם הסתיים הליך הגילוי.  

פורסם 22-01-2018