הרשות המפקחת על המגזר הפיננסי בשוויץ (FINMA) פרסמה לאחרונה הודעה בנוגע לצעדי האכיפה שנקטה נגד JP Morgan (Switzerland) Ltd , שהינה חברת הבת השוויצרית של בנק ההשקעות JP Morgan, בעקבות ליקויים שהתגלו בבקרות ומערכות הבנק למניעת הלבנת הון. זאת, על רקע חקירת פרשת השחיתות בקרן ההשקעות המלזית 1MDB,  שהואשמה במעילת ענק בהיקף של מיליארדי דולרים שנועדו במקור לפרויקטי פיתוח של הקרן.

עפ"י ההודעה, הבנק הפר בצורה חמורה תקנות למניעת הלבנת הון בשוויץ, משום שכשל ליישם בקרות נאותות על קשרים עסקיים ופעולות פיננסיות שהיו קשורות לקרן ההשקעות המלזית 1MDB ולשותפיה העסקיים. בין השאר, הבנק כשל לזהות סיכוני הלבנת הון הקשורים להעברות כספים שבוצעו בחשבונות עסקיים ופרטיים הקשורים לקרן, לרבות בחשבונות של אישים שזוהו כאנשי ציבור. 

באחד המקרים, הועברו מ-1MDB מאות מיליוני דולרים לחשבונו הפרטי של אדם המקורב לשותף עסקי של 1MDB, לכאורה לצורך רכישת חברה. עם זאת, בסופו של דבר חלק מהכספים הללו נותבו לחשבון עסקי של חברה הקשורה לאותו אדם. זאת, מבלי שהבנק ביצע תשאול או בירור לגבי המטרה הכלכלית של העסקאות, ההליך שבמסגרתו בוצעה העברת הכספים, ויתרת הכספים שנותרה בחשבון הפרטי. 

לאור הליקויים וההפרות שנתגלו, FINMA הודיעה כי תבצע ביקורת מקיפה על בקרות הבנק למניעת הלבנת הון. לשם כך, מינתה הרשות השוויצרית מפקח מיוחד שיבצע ביקורת על הנאותות והתפקוד של בקרות הבנק ויפקח עליהן באופן מתמשך. הביקורת תתמקד באופן שבו הבנק מנטר ומפקח על פעולות בסיכון גבוה, במיוחד פעולות פיננסיות בין חשבונות פרטיים ועסקיים. עוד נמסר, כי FINMA הביאה את המקרה לידיעתו של משרד המפקח על המטבע בארה"ב (OCC), הרגולטור האמריקאי הנושא באחריות הכוללת לפיקוח על JP Morgan. עם זאת, לאור שיתוף הפעולה של הבנק עם חקירת הרשויות השוויצריות, FINMA החליטה שלא להטיל על הבנק קנסות כספיים או הגבלות כלשהן.  

פורסם 21-01-2018