לקונגרס האמריקאי הוגשה לאחרונה (10.01.18) הצעת חוק חדשה, שמטרתה להגביר את המאבק במימון טרור שמבוצע באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. 

עפ"י ההצעה, שהוצגה לקונגרס ע"י הסנאטור הרפובליקני Ted Budd, הממשל הפדרלי בארה"ב יפנה משאבים נוספים לחקירות הקשורות לשימוש בכלים טכנולוגיים חדשים, לרבות מטבעות דיגיטליים, למטרות טרור ועבירות נוספות. במסגרת זאת, יוקם "כוח משימה עצמאי לטכנולוגיה פיננסית" (Independent Financial Technology Task Force), שיופקד על עריכת מחקרים בנוגע לשימוש בטכנולוגיות פיננסיות חדשות ע"י גורמי טרור. כמו כן, הצוות יחלק תגמולים כספיים למי שיספק מידע על שימוש של ארגוני טרור במטבעות דיגיטליים, במידה שמידע כזה יוביל להרשעה. בראש כוח המשימה יעמוד שר האוצר, וחבריו יכללו בין היתר את התובע הכללי של ארה"ב, ראש ה-CIA וראש ה-FBI. 

נוסף על כך, מוצע להקים  ליצור קרן חדשה שתעודד פיתוח תכניות ושיטות לאיתור שימוש במטבעות דיגיטליים בקרב גורמי טרור (Fintech Leadership in Innovation Fund). במסגרת פעילותה, הקרן תחלק מענקים למוסדות אקדמיים, חברות פרטיות, ארגונים לא ממשלתיים ויחידים נוספים שיתרמו לפיתוח של כלים ומתודולוגיות בתחום זה.  

לאחר הצגתה לקונגרס, הצעת החוק הועברה להמשך הליך החקיקה בוועדת השירותים הפיננסיים של הקונגרס האמריקאי. 

פורסם 18-01-2018