ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (12.01.18) מסמך בנושא מימון מערך הגיוס לארגוני טרור ולתמיכה בפעילותם (Financing of Recruitment for Terrorist Purposes). 

המסמך, אשר גובש מתוך מידע שנאסף ממדינות וארגונים החברים ברשת הגלובלית של ה-FATF, נועד להעמיק את ההבנה בנוגע לצורכי המימון של ארגוני טרור, למטרות גיוס חברים ותומכים. זאת, מתוך ההכרה שמגייסים לארגוני טרור הינה מהווים גורם חיוני להישרדותו של הארגון, כך שהבנת ערוצי פעילותם תסייע בשיבוש וסיכול פעולות גורמי הטרור. 

עפ"י הדוח, טכניקות הגיוס שבהן משתמשים ארגוני הטרור נבדלות זו מזו, הן כנגזרת של המיקום הגיאוגרפי בו מתמקדים מאמצי הגיוס של הארגון, והן כנגזרת מגודלו ואופי פעילותו של הארגון. במקביל, ניתן לזהות ארבע קטגוריות עיקריות של עלויות הקשורות לטכניקות הגיוס: 

• צרכיו האישיים של המגייס ותחזוקת התשתית הבסיסית לפעילותו או לפעילות הרשת המסייעת לו.  

• ייצור והפצה של תכנים המשמשים לגיוס. 

• תשלום עבור סחורות ושירותים שנועדו לזרז את שילובם של מגויסים חדשים בארגון טרור. 

• תמריצים כלכליים המסופקים ישירות למגויסים ו/או עבור העסקת שכירי חרב או מומחים אזרחיים.  

לאורך המסמך משובצים מקרי מבחן שסיפקו מדינות במסגרת המעקב שהן מקיימות אחר מימון והוצאות הקשורות לשיטות גיוס שונות של ארגוני טרור. בתיבה 16 (עמ' 20) מסופר על מקרה של גיוס תרומות לארגון "המדינה האסלאמית" באמצעות ביטקוין, דרך אתר תעמולה שהפעיל הארגון. במקרה זה זוהו מספר העברות לכתובות הביטקוין שפרסם הארגון. המוטבים, בתורם, השתמשו בתרומות המטבע הווירטואלי על מנת לשלם עבור שירותים טכניים, לרבות לחברה שאירחה את אתר התעמולה של הארגון, אך הטכנולוגיה שבה נעשה שימוש מנעה את זיהוי הבעלים של כתובות הביטקוין. בתיבה 20 (עמ' 23-24) מוזכר מקרה מבחן מישראל, שבו מסופר כיצד ארגון טרור עשה שימוש בשרשרת מתווכים כדי להעביר עשרות אלפי שקלים לפעילי טרור הנמצאים בבתי הסוהר, כתגמול עבור ביצוע פעולות טרור. 

כמו כן, המחקר מצביע על כמה אבחנות מרכזיות שגובשו מתוך המחקר שבוצע: 

- פעולות גיוס באינטרנט קשורות בדרך כלל לבקשות לסיוע כלכלי לגורמי טרור.  

- זוהתה עלייה בפעולות גיוס והפצה של אידיאולוגיה טרוריסטית בבתי סוהר ומתקני ענישה. 

- חלק מארגוני טרור עשויים להזדקק למומחים אשר לא ניתן לגייס אותם מסיבות אידיאולוגיות (למשל, מהנדסים, רופאים, מומחי IT, אנשי כספים, מנהלי כספים מקצועיים). העלויות הכרוכות בהעסקת אנשי מקצוע אלה יכולה לחרוג באופן מהשכר שמקבלים פעילים מן השורה בארגון.  

- יש צורך במידע נוסף בנוגע לעלויות הקשורות להפקת תכני גיוס "איכותיים", דוגמת כתבי עת מקוונים ומשחקי וידיאו המיוצרים על ידי ארגון "המדינה האסלאמית". הפקת התכנים הללו והפצתם ברשת מצריכה רמה מסוימת של מומחיות וציוד כרוכה בעלויות מסוימות ויכולה ליצור  "טביעת רגל פיננסית" (financial footprint). 

לבסוף, המסמך מזהיר כי חזרתם של לוחמי טרור זרים מאזורי סכסוך למדינות המוצא שלהם עלולה להוביל ליצירת סבב נוסף של מגייסים. דבר זה מקנה משנה חשיבות לידע ולהבנה המצויםי בידי רשויות לאומיות בדבר האינדיקטורים הפיננסיים לפעילותם הפוטנציאלית של מגייסים אלה. 

פורסם 14-01-2018