בנק Rabobank National Association (RNA) הודיע ב-02.01.18 כי הקצה סכום של 310 מיליון דולר לטובת הסדר מתגבש עם הרשויות בארה"ב בגין הפרת חוקים וכללים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

בנק RNA, היושב בקליפורניה, הינו חברה בת של הבנק ההולנדי Coöperatieve Rabobank U.A. עפ"י הודעת הבנק, משרד המשפטים האמריקאי ורגולטורים נוספים בארה"ב מנהלים חקירה נגד RNA מאז שנת 2013 בחשד להפרות אפשריות של חוק ה-BSA וחוקים נוספים למניעת הלבנת הון.

RNA מסר כי הוא משתף פעולה עם החקירה, ולאחרונה החל לנהל מגעים כדי להגיע להסדר עם הרשויות האמריקאיות בנושאים אלה. כפועל יוצא מכך, הבנק דיווח במסגרת הדוחות הכספיים שלו לרבעון הרביעי של 2017 הסדר פוטנציאלי, אשר קרוב לוודאי יכלול הודאה באשמה מצד  RNA בעבירה שאירעה לפני כחמש שנים הקשורה לאי-דיווח מצד עובדי הבנק למשרד המפקח על המטבע בארה"ב (OCC) המהווה רגולטור של הבנק. להערכת הבנק, החקירות נגדו יגיעו לסיומן ברבעון הראשון של 2018.  

נזכיר, כי בשנים האחרונות נחתמו מספר הסדרים בין הרשויות בארה"ב לבין Rabobank, שבהם התחייב הבנק לחזק את עמידתו בהוראות חוק ה-BSA ולהגביר לגילוי ומניעת הלבנת הון ביחידות הבנק בארה"ב. על רקע הסדרים אלה, דווח ב-2015  כי משרד המשפטים האמריקאי בודק האם השלוחה של Rabobank בקליפורניה התעלמה מסימנים שהעידו על הלבנת הון של לקוחות בסניפי הבנק בקליפורניה, בסמוך לגבול עם מקסיקו.

באוקטובר 2013 Rabobank נקנס בסכום של מיליארד דולר על ידי הרשויות בארה"ב ובאירופה, בגין ביצוע מניפולציה בשערי ריבית. חלק ממנהליו הבכירים פוטרו ו-3 סוחרי מטבע הואשמו בפלילים.

פורסם 10-01-2018