ועדת הכספים של הכנסת קיימה אתמול (08.01.18) דיון ראשון מסוגו שעסק במעמד המטבע הווירטואלי ביטקוין, בהשתתפות ראשי רשויות הפיקוח והאכיפה הכלכליים. במסגרת הדיון הדגישו חברי הוועדה את הצורך בוודאות ובהירות רגולטורית בנושא המטבעות הווירטואליים אצל משקיעים, יזמים וכלל האזרחים במשק הישראלי, וקראו לזירוז עבודת המטה המתקיימת בנושא. 

המשנה לנגידת בנק ישראל, נדין בודו טרכטנברג, הדגישה בדיון כי המטבעות הווירטואליים הקיימים מבוססים על יוזמות פרטיות, ללא כל גיבוי מצד בנקים מרכזיים או ממשלות, תוך שהיא מבהירה את עמדת בנק ישראל, לפיה ההתייחסות אל הביטקוין היא כאל נכס פיננסי ולא כאל מטבע. היא הוסיפה והדגישה את הסיכונים להלבנת הון, מימון טרור ופשיעה במסגרת השימוש במטבעות וירטואליים, לנוכח האנונימיות הגלומה בשימש בהם, וציינה כי בשלב זה הפיקוח על הבנקים לא יכול לתת מענה ללקוחות שהבנקים מסרבים לאפשר להם להמיר את הכסף שבחשבונם למטבעות וירטואליים. נוסף על כך, היא הבהירה כי כל פתרון בתחום יצטרך להינתן במשותף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ולהיות מקובל עליה.

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שלומית ווגמן-רטנר, אמרה כי עולם הביטקוין טומן בחובו הזדמנויות, אך הזהירה מפני סיכונים משמעותיים להלבנת הון, לנוכח המאפיינים הדומים לשימוש במזומן, היעדר זיהוי גיאוגרפי, עקיפה של מוסדות פיננסיים ומדינות, והשימוש שנעשה בפלטפורמות אלה ע"י גופי טרור. היא הוסיפה כי החל מ-1 ביוני 2018, גופים שיקיימו מסחר בביטקוין יחויבו בקבלת רישיון לפעילותם. 

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הביע חשש מפני התנודתיות המשמעותית בערך הביטקוין ומפני הונאות פוטנציאליות המכוונות כלפי הצרכנים, ואמר כי לפני שנותנים לחברות הסוחרות בביטקוין להיסחר בבורסה, יש ליצור מסגרת רגולטורית ייעודית. בהקשר זה נציין, כי לפני מספר ימים פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור הצעה לתיקון תקנון הבורסה בדבר פעילות חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, שמטרתה להגביל את המסחר בחברות שעיקר פעילותן הוא השקעה, אחזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים, עד לבחינה והסדרה ייעודית. זאת, כדי להגן על ציבור המשקיעים בישראל מפני חברות ללא פעילות ריאלית משמעותית העלולות לחשוף אותם  לאפיק השקעה מסוכן, תנודתי ולא מפוקח.

מנהל רשות המיסים, משה אשר, הבהיר בדיון כי מבחינת דיני המס הביטקוין איננו מטבע אלא נכס פיננסי, ואמר כי בכוונת הרשות להוציא חוזר שמתייחס לכלל השלכות המיסוי על המטבעות הדיגיטליים. 

בסיכום הישיבה, יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני קרא לכלל הרגולטורים להגיש לוועדת הכספים בתוך חודש וחצי דיווח על הצעדים שבכוונתם לקדם ביחס לביטקוין, ובכלל ביחס למטבעות הדיגיטליים. בנוסף, גפני קרא לממשלה לכנס ועדה בין-משרדית ולקבל החלטה בנושא, ואמר כי ועדת הכספים תמשיך לעקוב אחר צעדי הממשלה בתחום. 

פורסם 09-01-2018