משרד המפקח על המטבע בארה"ב (OCC) הודיע ביום חמישי האחרון (04.01.17) כי חתם על צו מוסכם (Consent Order) עם Citibank, N.A, לפיו הבנק ישלם קנס בסך 70 מיליון דולר לאחר שנמצא כי כשל לעמוד בתנאי הסדר קודם משנת 2012 לתיקון ליקויים וחולשות בתחום מניעת הלבנת הון. זאת, מבלי להודות או להכחיש את הממצאים. 

במסגרת ההסדר מ-2012 נמצא כי הבנק כשל ליישם בקרות פנימיות נאותות שמנעו ממנו לבצע הליכי זיהוי נאותים על לקוחות במסגרת קשרי בנקאות קורספונדנטית ובנקאות קמעונאית. עוד נקבע בזמנו, כי הבנק לא גיבש תכנית ציות נאותה וכשל להגיש דיווחים על פעולות חשודות. ה- OCC הורה באותה עת לבנק לתקן את החולשות והליקויים שהתגלו, אך לא הטיל על הבנק קנס כספי. כעת, במסגרת הצו הנוכחי, קבע ה-OCC  כי הבנק כשל לבצע את צעדי התיקון שאליהם התחייב כדי לעמוד בדרישות חוק ה-BSA  וחוקים נוספים למניעת הלבנת הון בארה"ב, ועל כן הטיל עליו כאמור קנס בגובה 70 מיליון דולר. 

בהקשר זה נזכיר, כי בחודש מאי 2017 הטיל משרד המשפטים האמריקאי קנס בסך של כ-97 מיליון דולר על  Banamex USA, בנק שהינו חברה בת של  Citibank. זאת  לאור כישלונו של הבנק לקיים תכנית ציות, מדיניות ובקרות נאותות למניעת הלבנת הון, וכישלונו להגיש דיווחים נאותים על פעולות חשודות. 

עפ"י ההודעה שפרסם בזמנו משרד המשפטים, בשנים 2007-2012 עיבד הבנק יותר מ-30 מיליון העברות כספים למקסיקו, בהיקף כולל של למעלה מ-8.8 מיליארד דולר. במהלך אותה תקופה, מערכות הבנק הוציאו אלפי התרעות לגבי פעולות חשודות בהיקף כספי של למעלה מ-100 מיליון דולר, אך למרות זאת הבנק הגיש מספר זניח בלבד של דיווחים על פעולות חשודות.  

פורסם 07-01-2018