מועצת האיחוד האירופי הודיעה ב-20.12.17 כי נציגי המדינות החברות באיחוד האירופי אישרו את ההסכם שהושג בין נשיאות האיחוד לבין הפרלמנט האירופי, שעניינו הכנסת תיקונים לדירקטיבה הרביעית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

התיקונים המוצעים מהווים חלק מתכנית הפעולה של הנציבות האירופית למאבק במימון טרור, שהוצגה בשנת 2016 בעקבות גל הטרור ששטף את אירופה. עפ"י ההודעה, מטרת התיקונים היא להמשיך ולמנוע את ניצולה של המערכת הפיננסית למטרות מימון מעשים פליליים, וכן לחזק את כללי ותקנות השקיפות כדי למנוע העלמות כספים בקנה מידה נרחב. 

להלן עיקרי השינויים המוצעים במסגרת הדירקטיבה: 

- הרחבת הגישה למרשמים הכוללים פרטי נהנים סופיים (Beneficial Ownership Registers), במטרה לשפר את השקיפות בכל הנוגע לבעלות על חברות ונאמנויות. הגישה למידע על נהנים סופיים תהיה כדלקמן: 

• גישה ציבורית למידע על נהנים סופיים בחברות. 

• גישה על בסיס של "אינטרס לגיטימי" ('legitimate interest') בכל הנוגע למידע על נהנים סופיים בנאמנויות וישויות משפטיות נוספות. 

• גישה ציבורית תינתן, בהתאם לבקשה בכתב, למידע על נהנים סופיים בנאמנויות אשר מחזיקות בבעלות על חברה שאינה מאוגדת באיחוד האירופי. 

- מתן מענה לסיכונים הקשורים לכרטיסים נטענים מראש (prepaid cards) ומטבעות וירטואליים: הסף לזיהוי מחזיקי כרטיסים נטענים יופחת מ-250 ל-150 אירו,  ויורחבו הדרישות לאימות פרטי לקוח. בנוסף, פלטפורמות המעניקות שירותי המרה במטבעות וירטואליים וספקים של ארנקי קסטודיאן (custodian wallet providers) יידרשו להחיל הליכי זיהוי לקוח, דבר אשר ישים קץ לאנונימיות של גורמים המבצעים המרות של מטבע וירטואלי.   

- שיפור שיתוף הפעולה בין יחידות המודיעין הפיננסי של המדינות החברות באיחוד האירופי: יחידות אלה יקבלו גישה למידע מזהה של בעלי חשבונות, המצוי במאגרים מרכזיים של חשבונות בנק ותשלום. 

- ביצוע בדיקות נאותות מחמירות יותר בנוגע לפעולות פיננסיות שמקורן במדינות בעלות ליקויים במשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, שמופיעות ברשימת המדינות שמפרסמת הנציבות האירופית לעניין זה. 

כעת יעברו התיקונים לשלב הבא של הליך החקיקה באיחוד האירופי, שבמסגרתו יצטרכו הפרלמנט האירופי ומועצת האיחוד לאמץ את הגרסה המוצעת של טיוטת הדירקטיבה. 

פורסם 27-12-2017