בנק HSBC פרסם לאחרונה (11.12.17) הצהרה, לפיה הממשל האמריקאי מתעתד לבטל את הפיקוח המוגבר שהוטל עליו בתחום הציות לתקנות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

כזכור, בדצמבר 2012 הגיע HSBC להסכם עם משרד המשפטים האמריקאי (Deferred Prosecution Agreement – DPA), במסגרתו הסכים הבנק לשלם סכום של כ-1.92 מיליארד דולר כדי ליישב תביעות בארה"ב בנוגע להלבנת הון והפרת סנקציות בינלאומיות, וכן בנוגע להעברתם לכאורה של כספים שמקורם מסוחרי סמים ממקסיקו. כחלק מאותו הסדר, HSBC  התחייב לפעול לשיפור הבקרות הפנימיות שלו בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, והסכים למינוי מפקח חיצוני ע"י משרד המשפטים האמריקאי שידווח מדי שנה על התקדמות הבנק ביישום הצעדים לתיקון הליקויים.

עוד נזכיר, כי באפריל 2016 הצביעו נציגי הממשל האמריקאי על  התקדמות בלתי מספקת בכל הנוגע לצעדים שנקט בנק HSBC לתיקון ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. באותה עת הדגישו נציגי משרד המשפטים האמריקאי כי למרות ש- HSBC נקט צעדים משמעותיים לביצוע רפורמות בתכנית הציות שלו, לרבות השקעה ניכרת במונחי תקציב, משאבי אנוש ומערכות מידע, הרי שעדיין לא הושגה התקדמות מספקת בתחומים מסוימים, לרבות חולשות ביכולות הניטור והבדיקה שלו, וכן ליקויים בהליכי "הכר את הלקוח". 

עם זאת, כעת - חמש שנים לאחר חתימת ההסכם - הודיע הבנק כי עמד בכל התחייבויותיו במסגרת ההסכם, ולפיכך, בהתאם לתנאיו, משרד המשפטים האמריקאי צפוי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי במדינת ניו-יורק לצורך ביטול האישומים המופיעים בהסכם. לפי ההודעה, משרד המשפטים האמריקאי מכיר בצעדים שנקט HSBC בחמש השנים האחרונות לחיזוק היכולות בתחום מניעת הלבנת הון וציות לסנקציות, וכי הבנק נחוש להבטיח שהרפורמות שיישם יהיו אפקטיביות וברות קיימא לטווח הארוך. 

פורסם 18-12-2017