ביום חמישי האחרון (07.12.17) פורסם ברשומות חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח-2017. 

התיקון, שאושר בקריאה שנייה ושלישית ע"י מליאת הכנסת ב-04.12.17, כולל שורת תיקונים שנועדו להביא  לשיפור המאבק בהלבנת הון בישראל, תוך התאמתו לסטנדרטים הבינ"ל.

בין השאר, כוללים התיקונים את הרחבת המונח "כספים" על מנת שיכלול אמצעי תשלום סחירים נוספים, דוגמת המחאות מוסבות, מניות למוכ"ז, כרטיסים משולמים מראש (Pre-paid), ועוד.

נוסף על כך, תוקנה התוספת הרביעית לחוק, כך שסכום הכספים המינימלי החייב בדיווח במעברי גבול יופחת לסכום של 50 אלף ש"ח. בנוסף, במעברים היבשתיים יחול סף נמוך יותר של 12,000 ש"ח. 

כמו כן, תוקנה הגדרת "נהנה" על מנת שזו תעלה בקנה אחד עם הסטנדרטים הבינ"ל. בהתאם לכך, כאשר הנהנה הוא תאגיד, ייחשב גם בעל השליטה בו כנהנה.

לצפייה בתיקון כפי שפורסם ברשומות לחץ כאן

פורסם 11-12-2017