הפרלמנט האוסטרלי אישר ביום רביעי האחרון (06.12.17) תיקון לחוק איסור הלבנת הון, אשר קובע כי נותני שירותי המרה במטבעות דיגיטליים יהיו נתונים מעתה לפיקוח של היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC). במסגרת זו, יחויב כל נותן שירות במטבעות דיגיטליים להגיש בקשה לקבלת רישיון פעילות מהרגולטור, ולאחר קבלתו יהיה רשום במאגר ייעודי שיוקם לצורך כך (Digital Currency Exchange Register).  

התיקון לחוק הוצג לראשונה בפרלמנט האוסטרלי באוגוסט 2017, זמן קצר לאחר שאחד שהבנקים הגדולים באוסטרליה, Commonwealth Bank of Australia, הואשם בעשרות אלפי הפרות של החוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. מטרת התיקון הינה להגביר את המאבק בפשיעה הפיננסית במדינה, לנוכח התגברות השימוש במטבעות דיגיטליים, ולתת מענה לדו"ח של ארגון ה-FATF, שהצביע על הצורך לתקן ליקויים במסגרת החקיקה האוסטרלית בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

במסגרת החוק החדש, הוקנתה ל- AUSTRAC הסמכות לפקח על פעולותיהם של נותני שירותי המרה במטבעות דיגיטליים באוסטרליה, תוך הטלת חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים אלה, בדומה לנותני שירותים במטבעות פיזיים. בין השאר, החוק החדש דורש מבתי עסק המציעים שירותי המרה במטבע דיגיטלי לאמת את זהות לקוחותיהם, לשמור על רישומי עסקאות, לדווח על כל עסקה מעל לסף הדיווח (קרי, ביצוע פעולה במטבע דיגיטלי בערך השקול ל-10,000 דולר אוסטרלי ומעלה), ולהעביר דיווחים על פעולות חשודות.

נוסף על כך, החוק החדש קובע עונש מאסר של שנתיים ו/או קנס כספי על חברה שתימצא אשמה במתן שירותים במטבעות דיגיטליים ללא קבלת רישיון מתאים. 

פורסם 17-12-2017