הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (06.12.17) מסמך "דגלים אדומים" שנועד לסייע לסוחרים באבנים יקרות בזיהוי ואיתור פעולות בלתי רגילות שעלולות להיות קשורות לניסיון להלבנת הון או מימון טרור. 

בדברי הרקע למסמך מוסבר כי מאפייניהם הייחודיים של היהלומים ואופי המסחר בהם חושפים את הענף והעוסקים בו לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מאפיינים אלה כוללים, בין היתר, 

אנונימיות בעת ביצוע עסקאות, קושי להתחקות אחר מקור היהלומים, היקף וגובה העסקאות, סחר בינלאומי חוצה גבולות, האפשרות להשתמש ביהלומים כאמצעי תשלום וכאמצעי לשמירת ערך, וכן האפשרות להסתיר ולהבריח בקלות יהלומים ממקום למקום בשל צורתם הפיזית. 

במסמך, אשר מתבסס בעיקרו על דו"ח טיפולוגיות משותף לארגון ה-FATF וארגון EGMONT משנת 2014 בנושא הלבנת הון ומימון טרור באמצעות מסחר ביהלומים, מפורטים תסמינים שונים, בין השאר ביחס ללקוחות, לעסקה ביהלומים, לשימוש בצדדים שלישיים ולאמצעי תשלום. 

להלן מספר תסמינים כאמור: 

• עסקה הנחזית להיות ללא היגיון עסקי או כלכלי, עפ"י המידע הקיים אצל היהלומן לגבי הלקוח (למשל, לקוח קונה יהלום במחיר גבוה משווי היהלום, ללא הסבר מניח את הדעת). 

• היקף העסקאות המבוצע על ידי לקוח אינו תואם את המידע שנמסר בהליך הכר את הלקוח, ו/או את הפרופיל העסקי של הלקוח. 

• מקור או יעד הכספים בגין העסקה שונה ממקום מושבו של סוחר היהלומים. 

• ספק המבקש להעביר את הכספים בגין עסקת יהלומים לצד ג', שאינו קשור לעסקה. 

• רכישת יהלומים או תכשיטים מחברה בחו"ל (כספים נשלחים לחברה המוכרת) וקבלתם מחברה אחרת. 

פורסם 07-12-2017