המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC) פרסם ביום שישי האחרון (01.12.17) את הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסי טרוריסטים (Terrorist Assets Report) לשנת 2016.

כמדי שנה, הדו"ח מספק נתונים ופירוט של שווי נכסים שנתפסו והוקפאו בארה"ב עקב סנקציות נגד גורמים מוכרזים וסנקציות נגד מדינות מממנות טרור. בדו"ח מובאות טבלאות להשוואת נתונים אודות נכסים מוקפאים בארה"ב בהתפלגות לפי ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור ובהשוואה לנתונים מהשנה הקודמת.

עפ"י נתוני הדו"ח, סך הנכסים המוקפאים בשטחי ארה"ב בשנת 2016 אשר שייכים לארגוני טרור ברשימות OFAC עומד על כ-34 מיליון דולר, ירידה של כ-3 מיליון דולר לעומת שנת 2015. 

מתוך סכום כולל זה, משויכים לכוח אל-קודס של משמרות המהפכה האיראניים נכסים מוקפאים בשווי של כ-14.3 מיליון דולר, לעומת כ-14.1 מיליון דולר בשנת 2015. סך הנכסים המוקפאים המשויכים לארגון חיזבאללה עומד על כ-6.26 מיליון דולר, לעומת כ-8.27 בשנת 2015.  הירידה בסך הנכסים של חיזבאללה מוסברת בשינוי שחל באופן חישוב הנתונים בדו"ח הנוכחי, כשהשנה נוכו מהסך הכללי של נכסי חיזבאללה נכסים אשר לאחר הערכה חוזרת נקבע שהם נמצאים מחוץ לארה"ב. כמו כן, לא נלקחו בחשבון בסך הנכסים של הארגון נכסים שנמצאו כקשורים לממשלת איראן, כדי להימנע מספירה כפולה של נכסים. 

סך הנכסים המוקפאים המשויכים לארגון החמאס דומה בעיקרו לסכום שהופיע בדו"ח הקודם (1.12 מיליון דולר השנה, לעומת 1.25 מיליון דולר בשנת 2015). גם בסך הנכסים המוקפאים של ארגון המדינה האסלאמית (ISIL) לא חל שינוי משמעותי (כ-145 אלף דולר השנה לעומת כ-131 אלף דולר בשנה שעברה). 

עפ"י נתונים המתייחסים לנכסים מוקפאים השייכים למדינות מממנות טרור (איראן, סודן, סוריה), חל קיטון משמעותי בסכום הנכסים המוקפאים בארה"ב המשויכים למדינות אלו – 148.8 מיליון דולר ב-2016 לעומת 2.041 מיליארד דולר בשנת 2015. ירידה זו מוסברת בעיקרה בחלוקת נכסים שהיו משויכים למשטר האיראני כפיצויים לקורבנות של מעשי טרור.

בהקשר זה נזכיר, כי בחודש אפריל האחרון הודיע משרד המשפטים האמריקאי על חלוקת פיצויים בסך של יותר מ-800 מיליון דולר לאלפי אזרחים אמריקאים ובני משפחותיהם שנפלו קורבן למעשי טרור בינ"ל שבוצעו בחסות מדינות המממנות ומסייעות לטרור, או שתמכו בעבר בטרור. נוסף על כך, השנה לא נכללים בדו"ח נכסים הקשורים לקובה, בעקבות ביטול ההכרזה עליה כעל מדינה מממנת טרור. 

פורסם 04-12-2017