הבנק המרכזי של אירלנד הודיע ביום שני האחרון (27.11.17) כי חתם על הסכם עם חברת ביטוח החיים Intesa Sanpaolo Life, שבמסגרתו תשלם החברה קנס בסך 1 מיליון אירו כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת החוק האירי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

Intesa, שהינה חברה בת של תאגיד הביטוח האיטלקי Intesa Sanpaolo Vita, משרתת כ-400,000 לקוחות ברחבי האיחוד האירופי, אך אינה מוכרת מוצרי ביטוח חיים באירלנד עצמה, למרות היותה מאוגדת במדינה.  

עפ"י הודעת הבנק המרכזי של אירלנד, ממצאיו העלו "כשלים חמורים" (significant failures) בבקרות, במדיניות ובנהלי החברה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, שנמשכו במשך קרוב לארבע שנים. בין השאר, אותרו הליקויים הבאים:  

• כשלים בביצוע הערכת סיכון נאותה להלבנת הון ומימון טרור בסקטור שבו פועלת החברה; 

• ליקויים בגיבוש ויישום מדיניות ונהלים להליכי זיהוי מוגברים עבור לקוחות שהינם אנשי ציבור; 

• אי-הגשת דיווחים על פעולות חשודות בהתאם למועדים הקבועים בחוק.  

• היעדר בחינה תקופתית של מדיניות ונהלים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

עוד נמסר בהודעה, כי המקרה ממחיש שחברות המאוגדות או מורשות לפעול באירלנד אך מוכרות מוצרים ושירותים בשווקים פיננסיים אחרים של האיחוד האירופי עדיין כפופות למסגרת החקיקה האירית בתחום מניעת הלבנת הון. בהתאם לכך, עליהן להבטיח שהמסגרת הכוללת שלהן בתחום זה עונה על דרישות הרגולטור המקומי בכל הנוגע למזעור סיכונים הגלומים בפעילותן, גם כאשר מסגרת זו מבוססת על מדיניות, מערכות, פונקציות והליכים קבוצתיים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

פורסם 29-11-2017