המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה (17.11.17) כי חתם על הסכם עם חברת BCC Corporate SA (BCCC), שלפיו תשלם החברה קנס של 204,277 דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת הסנקציות האמריקאיות על קובה. 

BCCC הינה חברת כרטיסי אשראי בלגית אשר מנפיקה מוצרי תשלום ואשראי ללקוחות תאגידיים באירופה. בעת ביצוע ההפרות, BCCC הייתה חברת בת של Alpha Card Group, שמחצית מהבעלות עליה הוחזקה על ידי חברת American Express (AMEX). 

עפ"י הממצאים, כרטיסי האשראי שהנפיקה  BCCC שימשו ביותר מ-1,800 מקרים לביצוע עסקאות בקובה או עסקאות הקשורות לקובה, בין השנים 2014-2009, באופן שהפר הסנקציות האמריקאיות. עוד נקבע, כי למרות של- Alpha Card ול- BCCC היו מדיניות ונהלים לבדיקת פרטי עסקאות מול רשימות OFAC, שתי החברות כשלו ליישם בקרות למניעת שימוש בכרטיסי האשראי המונפקים על ידי BCCC בקובה, ולא העריכו את רמת הסיכון להפרת הסנקציות באמצעות שימוש בכרטיסי האשראי של BCCC, דבר שהיה מצופה ממוסד פיננסי גדול ומתוחכם מסוגו של AMEX.  

במסגרת קביעת גובה הקנס התחשב OFAC בעובדה ש- AMEX ו- BCCC דיווחו מיוזמתן על ההפרות, ובכך ש-  AMEX פעלה במהירות לתיקון הליקויים לאחר שגילתה את ההפרות.

פורסם 23-11-2017