סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה לאחרונה (17.11.17) דיווח, שלפיו  הרשות המפקחת על המגזר הפיננסי בשוויץ (FINMA) קבעה כי חברת הבת השוויצרית של בנק  ההשקעות JPMorgan הפרה תקנות וחוקים למניעת הלבנת הון בשוויץ. 

עפ"י הדיווח, קביעתה של FINMA בנושא התקבלה בחודש יוני האחרון והייתה חסויה עד כה, אך ב-8 בנובמבר ניתן לה פומבי במסמך שפורסם בהתאם להחלטה של בית המשפט המנהלי הפדרלי בשוויץ. על פי המתואר, FINMA קבעה כי JPMorgan Switzerland "הפרה בצורה חמורה" (seriously infringed) את תקנות הפיקוח הרגולטורי הנוגעות לחובות מתחום הלבנת הון בשוויץ. עם זאת, לפי שעה לא פורסמה מהות ההפרות, וגם לא הפעולה שבה נקט הרגולטור נגד החברה, אם בכלל. 

FINMA אמנם אינה מוסמכת להטיל קנסות, אך היא יכולה לחלט ולהחרים רווחים שהושגו כתוצאה מעבירות, להטיל מגבלות מקצועיות על בנקאים או לדרוש מארגון לנקוט צעדים כדי למנוע הישנות של הפרות. במקרים קיצוניים, בסמכותה לשלול את רישיונו של מוסד פיננסי.

פורסם 23-11-2017