היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) הודיעה ביום שישי האחרון (17.11.17) כי הטילה קנס בסך 8 מיליון דולר על בית ההימורים (Artichoke Joe’s Casino (AJC, בשל הפרות ביודעין של חוקים ותקנות למניעת הלבנת הון בארה"ב. 

AJC הינו אחד מבתי ההימורים הגדולים ביותר במדינת קליפורניה מסוג "מועדון קלפים" (Card Club). הקנס שהטילה FINCEN מהווה את פעולת האכיפה השלישית שלה עד כה נגד מועדוני קלפים, מתוקף היותה הרגולטור הפדרלי היחיד בארה"ב עם סמכות אכיפה כנגד בתי הימורים הנמנים עם קטגוריה זו.  

עפ"י ההודעה, בין השנים 2017-2009 כשל בית ההימורים ליישם תכנית אפקטיבית למניעת הלבנת הון, תוך שהוא פועל ב"עצימת עיניים" כלפי פעילות בלתי חוקית שהתרחשה בשטחו.  בין השאר, ניתנו במקום הלוואות בלתי חוקיות בצורה של אסימוני משחק בערכים גבוהים, שאותם פדו הלקוחות מול בית ההימורים, וזאת מבלי שביצעו כל פעילות הימורים במקום או הפקדת מזומן כלשהי.   

למרות שעובדים בכירים ב-AJC היו מודעים לפעילות הבלתי חוקית, בית ההימורים נמנע מלהגיש לרשויות דיווחים על פעולות חשודות (SARs). עוד נקבע, כי AJC כשל ליישם בקרות פנימיות נאותות, דבר שחשף אותו לסיכון מוגבר להלבנת הון. במסגרת קביעת גובה הקנס נלקח בחשבון הזמן הממושך שבו בוצעו ההפרות וחומרתן, הגודל והתחכום של AJC, ידיעתו על הפעילות הבלתי חוקית שבוצעה בתחומו, והליקויים בתרבות הציות שלו. 

פורסם 19-11-2017