הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (15.11.17) מסמך הבהרה שמטרתו לסייע לגופים פיננסיים ועסקיים ביישום גישה מבוססת סיכון, במסגרת משטר הציות הארגוני בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

המסמך מבהיר כי על מוסדות פיננסיים ועסקיים לזהות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אליהם הם חשופים, בהתאם למערכות היחסים העסקיות או הפעילות הפיננסית המזדמנת, המזוהים עם אותו מוסד. במסגרת זו, יילקחו בחשבון מקורות מידע רשמיים והיבטים נוספים של סיכון הלקוח, מדינה או אזור גיאוגרפי, סיכון מוצרים, שירותים ופעולות פיננסיות; ואופן אספקת השירות או המוצר.

בהתאם להערכת הסיכונים של המוסד הפיננסי והעסקי, מנחה הרשות לגבש גישה מבוססת סיכון שתוביל לניהול יומיומי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, הכולל הכרת ואמידת הסיכונים אליהם חשוף המוסד, הקצאת משאבים בדרך יעילה יותר ופיתוח אסטרטגיות ומדיניות לניהול ולהפחתת הסיכונים שזוהו, וזאת כחלק ממשטר הציות של המוסד. 

עוד מבהירה הרשות, כי הליך יישום גישה מבוססת סיכון הינו הליך מעגלי ומתמשך הכולל שלבים שונים, לרבות הליכי זיהוי והכרת לקוח, ניטור לקוחות ועסקאות, דיווח לרשות, הדרכה מקצועית והעלאת מודעות בקרב עובדי הארגון, ביצוע ביקורת וניהול סיכונים מתמשך ומתעדכן, וזאת בהתאם לפרופיל הסיכון של המוסד הפיננסי או העסקי. 

עוד מצוין במסמך, כי יישום גישה מבוססת סיכון יתרום לניהול אפקטיבי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים ועסקיים, וכן לקידומה של הכלה פיננסית (Financial Inclusion), קרי מתן גישה לכלל האוכלוסייה לשירותים פיננסיים ועסקיים, ובפרט לאוכלוסיות מוחלשות. זאת, מאחר וגישה זו דוגלת בבחינת כל מקרה לגופו, תחת נקיטת צעדים באופן גורף לגבי סקטורים או אוכלוסיות שלמות.

בהקשר זה נזכיר, כי ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה הנחייה מעודכנת שנועדה לסייע בקידומה של הכלה פיננסית, ובה שולב מסמך משלים בנושא הליכי זיהוי לקוח. 

פורסם 16-11-2017