ארגון Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות, פרסם לאחרונה דו"ח אשר מצא כי מאות חברות קש המאוגדות בבריטניה קשורות ישירות ל-52 פרשיות הלבנת הון שאירעו ברחבי העולם ב-14 השנים האחרונות. 

מממצאי הדו"ח, אשר נושא את הכותרת  Hiding in Plain Sight, עולה כי 766 חברות שרשומות בבריטניה היו מעורבות ישירות בהלבנת הון של כספים שנגנבו או הושגו במרמה בלפחות 13 מדינות, בסכום כולל של כ-80 מיליארד פאונד (כ-105 מיליון דולר). לדברי הארגון, מלביני הון ומבצעי הונאות ממזרח אירופה וממקומות נוספים מעדיפים לנתב כספי עבירות דרך ישויות הרשומות בבריטניה, משום שאלה נתפסות כלגיטימיות יותר מחברות הרשומות במקלטי מס, וביכולתן להשיג גישה קלה יותר למערכת הפיננסית העולמית דרך חשבונות בנק המנוהלים במדינות אחרות. 

בריטניה היא אמנם המדינה הראשונה והיחידה כיום שמפעילה מרשם פעיל וזמין לציבור של נהנים סופיים בחברות, אך היעדר משאבים נאותים בקרוב רשויות הפיקוח הרלבנטיות אינו מאפשר פיקוח הולם על המאגר, כך טוען הדו"ח. לדברי ארגון TI, הרשות הבריטית המפקחת על TCSP’s (ה- Companies House), מונה שישה עובדים בלבד האחראים לפקח על כ-4 מיליון חברות, דבר המעקר מתוכן את יכולת הרגולטור לבצע בדיקות נאותות על מקימי החברות ולאמת את המידע המזהה המופיע במאגר הנהנים הסופיים.  

מחברי הדו"ח מוסיפים וטוענים, כי אוזלת היד של רשויות הפיקוח מאפשרת למספר מצומצם יחסית של נותני שירותים לאיגוד חברות ונאמנויות בבריטניה (Trust and Companies Service Providers - TCSP’s) לפעול בקנה מידה המוני ולאגד אלפי חברות קש הרשומות בכתובות פיקטיביות בבריטניה, מבלי שיידרשו לספק הוכחות או ראיות על פעילות עסקית. עוד נמצא, כי כמחצית מאותן 766 חברות היו רשומות ב-8 כתובות בלבד בבריטניה (הכתובות המלאות מופיעות בעמ' 26 לדו"ח). 

לאור ממצאים אלה, ממליץ הארגון לנקוט את הצעדים הבאים: 

• לאסור על סוכנים רשומים שאינם בריטיים להקים חברות בבריטניה, וזאת כדי למנוע מ- TCSPs שאינם פעילים במדינה להתחמק מבקרות מוגברות של רשויות הפיקוח כנגד חברות המאוגדות במדינות Offshore.  

• להשתמש בתמריצים כלכליים כדי לעודד חברות בריטיות להחזיק חשבונות בנק בבריטניה, ובמקביל להגביר את הלחץ על חברות בריטיות המחזיקות חשבונות בנק במדינות offshore. 

• להגדיל את משאביה של רשות הפיקוח המוסמכת בבריטניה (ה-Companies House), כדי שזו תוכל לפעול ביעילות רבה יותר לאיתור חברות המעורבות בהלבנת הון.  

פורסם 16-11-2017