הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ב-08.11.17 הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות שארגון ה-FATF פרסם לגביהן הסתייגות באשר לעמידתן בהמלצות הארגון בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.

הודעת ראש הרשות מתייחסת לצווים החלים על תאגידים בנקאיים, חברי בורסה, מנהלי תיקים, בנק הדואר, נותני שירותי מטבע, סוחרים באבנים יקרות, נותני שירות עסקי וזירות סוחר לחשבונו העצמי.

עפ"י ההודעה, רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון כוללת את המדינות הבאות:

איראן, צפון קוריאה, בוסניה והרצגובינה, אתיופיה, עיראק, סרי לנקה, סוריה, טרינידד וטובגו, תוניסיה, ונואטו ותימן. 

עוד מובהר, כי ההודעה אינה גורעת מרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה בסעיפים אחרים בתוספות לצווי איסור הלבנת הון החלים על המגזרים האמורים. 

פורסם 15-11-2017