רשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) חתמה ביום שני האחרון (13.11.17) על הסכם עם חברת הברוקר-דילר Wells Fargo Advisors, אשר מסדיר אישומים שלפיהם החברה כשלה להגיש דיווחים על פעולות חשודות בתחום מניעת הלבנת הון (SARs) ובכך הפרה את הוראות חוק ה-BSA. במסגרת ההסדר תשלם החברה קנס של 3.5 מיליון דולר, וזאת מבלי להודות או להכחיש את האישומים נגדה.  

עפ"י ההסדר, מדובר בלפחות 50 מקרים שבהם החברה הפרה את הוראות החוק ונמנעה לדווח על פעולות שנחשדו כקשורות להלבנת הון בשנים 2013-2012. מרבית הפעולות בוצעו באופן חוזר ונשנה בחשבונותיהם של לקוחות בינלאומיים, שהתנהלו בסניפי החברה בארה"ב, אך למרות זאת החברה לא העבירה בגינן דיווח לרשויות.  

מההסדר עולה כי מקור הכשלים הוא בהנחיות של גורמים ניהוליים בתחום מניעת הלבנת הון בחברה, אשר שאפו לצמצם את מספר ה- SARs המוגשים לרשויות. על רקע זה, הנחו אותם גורמים את עובדי הציות כי מילוי SAR על פעילות מתמשכת אינו מהווה חובה רגולטורית, וכי הגשת דיווח מסוג זה מצריכה "הוכחה" על כך שבוצעה פעילות בלתי חוקית. כתוצאה מכך, המספר הכולל של SARs שהוגשו ע"י החברה לרשויות האמריקאיות צנח בכ-60% בשנים 2013-2012. 

בנוסף לקנס הכספי שהוטל על החברה, Wells Fargo התחייבה לנקוט צעדים נוספים לתיקון הליקויים, ובכלל זה לבחון מחדש את מדיניות ונהלי החברה בכל הנוגע לזיהוי, הערכה ודיווח על פעולות חשודות, לעדכן את הבקרות הפנימיות הקשורות לפעילות חשודה ולהגביר את ההכשרות הניתנות לעובדי החברה בנושא זה.

פורסם 15-11-2017