ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (03.11.2017) הנחייה העוסקת בדרכים וצעדים שניתן לנקוט בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור במטרה להגביר "שילוב פיננסי" (financial inclusion), קרי הגברת הנגישות של שירותים פיננסיים לאוכלוסיות הסובלות מהיעדר גישה או מגישה מצומצמת לשירותים אלה משיקולי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

הנחיה זו מהווה עדכון של הנחיה קודמת בנושא זה, שפורסמה ע"י ה-FATF בשנת 2013,  במטרה להביא ליישום גישה מבוססת סיכון בהקשר של שילוב פיננסי, לאור המלצות ה-FATF משנת 2012. גישה זו מאפשרת מידה מסוימת של גמישות על מנת להעניק גישה למוצרים ושירותים פיננסיים בסיסיים ומפוקחים, וזאת מבלי לגרוע מהאפקטיביות של הצעדים הננקטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

החידוש בהנחיה הנוכחית הוא שילובו של מסמך משלים בנושא הליכי זיהוי לקוח  (Supplement on Customer Due Diligence). במסמך זה מוצגות דוגמאות ממדינות שיישמו הליכים פשוטים וגמישים יותר לאימות זהות הלקוח, כגון מוצרים ושירותים שהוחרגו מבקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתבסס על רמת סיכון נמוכה, וכן הליכי זיהוי סטנדרטיים הנתמכים ע"י צורות חדשות או חליפיות לזיהוי, לרבות פתרונות דיגיטליים. כמו כן, מוצגות במסמך גישות שונות ביחס לביצוע בדיקות נאותות, המאפשרות להסיר חסמים ומכשולים בנוגע לאימות זהות הלקוח.  

כמה ממקרי המבחן המוצגים במסמך מתארים את השימוש במאגרי רישום לאומיים הכוללים מידע ביומטרי, כגון טביעות אצבעות או סריקות של קשתית העין, אשר יכולים לסייע למוסדות פיננסיים במסגרת הליכי הזיהוי. בהקשר זה, מתואר תהליך הזיהוי האלקטרוני שהונהג בהודו (תהליך ה- Aadhaar). במסגרת הליך זה, מוצמד מספר מזהה למידע ביומטרי המאוחסן במאגר נתונים שכולל טביעות אצבעות, סריקת קשתית העין ותמונת האדם הרשום במאגר. זאת, לצד נתונים דמוגרפיים כגון שם, כתובת, תאריך לידה ומין. רישום זה מאפשר ללקוח להציג את מספר ה- Aadhaar שלו בכל סניף בנק המצויד בקורא ביומטרי של טביעת אצבע, ועל ידי כך לפתוח חשבון באותו בנק לאחר שנמצאה התאמה לטביעת האצבע שלו המצויה במאגר. 

פרק נוסף במסמך עוסק במתן הקלות בהליכי הזיהוי לאוכלוסיות של מהגרים ומבקשי מקלט שאינם מחזיקים במסמכים מזהים המאפשרים הליכי זיהוי סטנדרטיים למטרת פתיחת חשבון. בהקשר זה מוצגת הדוגמה של ישראל (עמ' 18), שבה מבקשי מקלט שאין ברשותם דרכון יכולים להשתמש בתעודה ארעית שמנפיקות הרשויות, או במסמך מזהה חליפי לצורך פתיחת חשבון בנק, תוך שעל מגיש הבקשה להצהיר שזהו חשבון הבנק הבלעדי שלו בישראל. זאת, תוך הטלת מגבלות מסוימות על השירות הניתן, דוגמת קביעת תקרה לגבי היתרה בחשבון, בהתחשב בפרופיל הסיכון של הלקוח. 

פורסם 07-11-2017