היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) הטילה לאחרונה (27.10.2017) קנס בסך 2 מיליון דולר על הבנק הטקסני Lone Star National Bank, וזאת לאחר שנמצא כי כשל לגבש וליישם תכנית נאותה למניעת הלבנת הון, והפר חובות הנוגעות לקיום בדיקות נאותות בחשבונות קורספונדנט של בנקים זרים. 

ההפרות האמורות התקיימו בשנים 2014-2010, בעת ש- Lone Star פתח וניהל חשבון קורספונדנט עבור בנק מקסיקני זר. בהודעת FINCEN נקבע כי על אף שבעלי הבנק הזר הואשם בביצוע הונאת ני"ע ואף שילם קנס לרשות ני"ע האמריקאית, Lone Star לא הביא זאת בחשבון בעת ההחלטה על פתיחת חשבון הקורספונדנט, לא אימת את הצהרות הבנק הזר בנוגע למקור הכספים ולא פעל כדי לוודא את מטרת הפעילות הצפויה בחשבון. 

כתוצאה מכך, התאפשר למוסד הפיננסי הזר להחדיר למערכת הפיננסית האמריקאית כ-260 מיליון דולר, באמצעות סכומי מזומן גדולים שהופקדו בחשבונו בבנק Lone Star. למרות סתירות חוזרות ונשנות שהתגלו בהצהרותיו של הבנק הזר בנוגע למקור הכספים, Lone Star לא טרח לבדוק את חוסר העקביות בהצהרות אלה, באופן שאפשר את המשך הפקדות הכספים ללא הפרעה. 

בהודעת FINCEN נמסר כי המקרה ממחיש את הסכנות הנשקפות למוסדות פיננסיים אשר מנהלים קשרי בנקאות קורספונדנטית עם בנקים זרים מבלי להיות ערוכים לכך בהיבטי ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון. 

עם זאת, במסגרת חישוב גובה הקנס התחשבה FINCEN בעובדה ש- Lone Star נקט פעולות משמעותיות לתיקון הליקויים, לרבות העסקת יועצים חיצוניים למטרת ביצוע בדיקות נאותות בלתי תלויות ובדיקת פעולות חשודות שבוצעו בעבר. כמו כן, FINCEN קיזזה מגובה הקנס 1 מיליון דולר שכבר שולמו למשרד המפקח על המטבע בארה"ב (OCC), כך ש-Lone Star ישלם בפועל רק 1 מיליון דולר נוספים. 

פורסם 02-11-2017