הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) פרסם בימים האחרונים מספר דוחות שבהם קרא לשבדיה, אוקראינה, רוסיה וצ'ילה לפעול ללא דיחוי כדי להכניס תיקונים ושיפורים במשטרים למניעת שחיתות ושוחד של עובדי ציבור זרים. 

בשבדיה, הקנס המקסימלי שניתן להשית כיום על חברות המעורבות במתן שוחד לעובדי ציבור זרים הוא כ-1.2 מיליון אירו בלבד, דבר שאינו מספק לפי הסטנדרטים של ה- OECD. כתוצאה מכך, חברות מקומיות בשבדיה אינן עומדות בפני עונשים הולמים במקרים של מתן שוחד, למעט מקרים שבהם נתבעים ומורשעים יחידים בגין מעשים אלה. בנוסף, החוק במדינה כולל פרצות שמאפשרות לחברות שבדיות לחמוק מאחריות במידה והשוחד ניתן על ידי אזרחים זרים. לפיכך, הארגון קורא לשבדיה לבצע רפורמות בחוקי האחריות התאגידית שלה, באופן שיביא לתיקון הליקויים. 

באשר לרוסיה, ה-OECD הביע "חשש כבד" בנוגע לכשל המתמשך של המדינה ליישם רפורמות בחקיקה שיאפשרו לחקור, לתבוע ולהעניש יחידים וחברות אשר נותנים שוחד לעובדי ציבור זרים. הארגון חזר על המלצתו שרוסיה תבצע שינויים מיידים בקוד העונשין שלה ובחוקי האחריות התאגידית, וכן תבטל את ההגנה הקרויה "effective regret", שלפיה אדם יכול לקבל חסינות מפני תביעה אם הוא משתף פעולה מרצונו עם חוקריו. 

לגבי צ'ילה, צוין כי המדינה עדיין לא תיקנה את הליקויים במשטר למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים, והיא נתונה לפיכך למעקב מוגבר של קבוצת העבודה של ה-OECD בנושא מניעת שוחד. לאור זאת, הארגון קרא לצ'ילה לבצע התקדמות נוספות ביישום ההמלצות המרכזיות של הארגון בתחום זה, ובכלל זה: לקבוע קנסות מקסימליים זהים בגין מעשי שחיתות של עובדי ציבור מקומיים וזרים כאחד, וכן לאפשר חילוט והחרמה של נכסים וכספים בגין מעשי שוחד של עובדי ציבור זרים.  

בנוגע לאוקראינה, ה- OECD ציין בדו"ח נפרד כי למרות שהמדינה ביצעה רפורמות משמעותיות בתחום המאבק בשחיתות מאז המהפכה במדינה בשנת 2014, הרי שרמת השחיתות השוררת במדינה עדיין גבוהה, וכי קיימת סכנה חמורה שהמדינה תסטה מדרך הרפורמות, לאור הלחץ המופעל על רשויות הפיקוח ואכיפת החוק מצד פוליטיקאים מושחתים המבקשים להדוף את החקירות המתנהלות נגדם. לאור זאת, הדו"ח כולל שורת המלצות להמשך המאבק בשחיתות, ובכלל זה: חיזוק העצמאות של מערכת המשפט ורשויות התביעה, לרבות הקמת בתי דין מיוחדים למאבק בשחיתות; הבטחת העצמאות והיעילות של רשויות הפיקוח והאכיפה הלאומיות למאבק בשחיתות; והגברת המאמצים להשבת נכסים שנגנבו במסגרת מעשי שחיתות.

פורסם 01-11-2017