הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה אתמול (30.10.17) מסמך שנועד לסייע לארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"רים), וכן לגורמים הקשורים אליהם, לזהות ניסיונות לניצולם של הארגונים למטרות הלבנת הון ומימון טרור.  

במסמך מוסבר כי עבריינים ופעילי טרור יכולים לנצל ארגונים אלה לרעה, בין השאר על ידי העברת כספים באמצעותם למטרות פשיעה או סיוע לפעילות טרור, מתן מעטה לגיטימי לכספים שהינם פרי עבירה, או הקמת ארגון למטרות צדקה שבפועל ישמש כערוץ להלבנת הון או למימון ארגוני טרור. במקרים מסוימים עלולים גורמי טרור להסתנן לארגון מסוג זה כדי להסיט כספים שגויסו למטרת צדקה לגיטימית לארגוני טרור, תוך שבמקרים מסוימים הדבר נעשה ללא ידיעתם של התורמים לארגון, הנהלתו או עובדיו. 

לאור זאת, מפרטת הרשות שורת "דגלים אדומים" שיש בהם כדי להצביע על ניסיונות לניצול של אלכ"רים למטרות פשיעה או מימון טרור. להלן מספר "דגלים אדומים" כאמור:

• שיקים שמקורם בנותני שירותי מטבע מופקדים בחשבון המנוהל למטרות צדקה. 

• פיצול תרומות לסכומים הנמוכים במעט מסף הדיווח הקבוע בחוק. 

• שימוש בבלדרים להעברת מזומנים לאזורים שהינם בסיכון גבוה למימון טרור.

בנוסף, המסמך כולל שורת המלצות להגברת ערנות מצד האלכ"רים, במקרים שיש בהם כדי להעלות חשד לניצול הארגון למטרות הלבנת הון או מימון טרור, וכן המלצות לצמצום הסיכונים אליהם חשוף הארגון, לרבות: 

• מומלץ כי אלכ"ר יציג יעדי צדקה מוגדרים, ויהיה גלוי וספציפי ביחס לאופן השימוש בכספים.

• לצורך ביצוע העברות כספים, מומלץ כי אלכ"ר יעשה שימוש במערכת פיננסית מוכרת ומפוקחת, וכי אותן העברות תעשינה בהתאם לחקיקה המקומית והסטנדרטים הבינלאומיים.

• מומלץ לבצע בירור מקיף ומעמיק במיוחד במצבים המעידים על חריגה מפרופיל תורם או מוטב, למשל כאשר נראה כי מטרתה של העברת הכספים אינה תואמת את מטרות האלכ"ר. 

• מומלץ לבצע בקרה ולגלות ערנות מוגברת כאשר מתבצעת פעילות הנחזית כקשורה לגורמים בסיכון גבוה, למשל: כאשר מקור התרומות לאלכ"ר, הינו בעיקר מטריטוריות Shore-Off  אשר בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. 

פורסם 31-10-2017