משרד האוצר הבריטי פרסם לאחרונה (25.10.17) את מסמך הערכת הסיכון הלאומית בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2017, שנועדה להקיף את הידע הקולקטיבי על מניעת הלבנת הון ומימון טרור בבריטניה, פערי הידע הנוכחיים ויעילות הצעדים הננקטים בתחום זה. זוהי הפעם השנייה שבה מתפרסם המסמך, לאחר שההערכה הראשונה התפרסמה לפני כשנתיים. ההערכה מחולקת לפרקים, אשר כל אחד מהם מוקדש לסקירת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במגזר מסוים. 

בדומה להערכה הקודמת, סקטור הבנקאות מוגדר גם הפעם בסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון בבריטניה, החל משירותי בנקאות בסיסיים המנוצלים כ"נקודת כניסה" למערכת הפיננסית הלגיטימית של כספים שמקורם בארגוני פשיעה, ועד לשימוש במבנים מסחריים מורכבים ומתוחכמים שנועדו לטשטש את מקורם של כספים המגיעים מחו"ל. החידוש לעומת ההערכה הקודמת הוא ביצוע הערכות סיכון ממוקדות לגבי סגמנטים שונים של מגזר הבנקאות, דוגמת בנקאות פרטית, מסחרית, שווקים פיננסיים, ניהול עושר פיננסי וכו'.  

בהקשר זה, מוזכר הסיכון ההולך וגובר להלבנת הון באמצעות שווקים פיננסיים, לאור האופי חוצה הגבולות של השוק הפיננסי והיעדר בקרות מספקות על הציות במגזר זה. אחד ממקרי המבחן (עמ' 33) סוקר את פרשת Deutsche Bank, שבה הוברחו מרוסיה יותר מ-10 מיליארד דולר, באמצעות עסקאות קנייה ומכירה מקבילות ("עסקאות מראה") על ידי סניפי הבנק ברוסיה ובלונדון. בעקבות חשיפת הפרשה הטילה הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) על Deutsche Bank קנס בגובה 163 מיליון ליש"ט, בגין הכשלים בבקרות הבנק למניעת הלבנת הון. 

מגזר נוסף המוערך בסיכון גבוה להלבנת הון הוא נותני שירותים מקצועיים, בדגש על רואי חשבון ועורכי דין, אשר ממשיכים להוות מקור משיכה עבור גורמי פשיעה, בין אם למטרת הקמת חברות המאפשרות להסתיר את זהותם של נהנים סופיים ובין אם כדי להקנות מעטה לגיטימיות לדוחות חשבונאיים או למסמכים כוזבים. קיים חשש במיוחד מפני ניצולם של עורכי דין למטרת הלבנת הון באמצעות רכישת נדל"ן, ולראייה – כמחצית מהדיווחים הלא רגילים על פעולות בלתי רגילות בסקטור עורכי הדין בשנת 2016 היו קשורים לרכישת נדל"ן. 

במגזר שירותי העברות כספים (MSBs), הסיכון להלבנת הון מוערך כגבוה (לעומת סיכון בינוני בהערכה הקודמת), וכך גם הסיכון למימון טרור באמצעות סקטור זאת. עם זאת, מודגש כי הסיכון הגבוה המזוהה עם MSBs צריך להיות מנוהל על בסיס כל מקרה לגופו, וזאת על רקע לאור החשש מהתגברות מגמת ה- de-risking המקשה על נותני שירותי העברות הכספים להשתמש בשירותים בנקאיים. 

בנושא מימון טרור, הסיכון למימון טרור באמצעות ארגונים ללא כוונת רווח (NPOs) ירד מבינוני-גבוה בהערכה הקודמת לסיכון נמוך בהערכה הנוכחית, וזאת לנוכח נתונים נוספים המצביעים על סבירות נמוכה לניצול ארגונים אלה למטרות מימון טרור בבריטניה. יחד עם זאת, עמותות וארגונים המקדישים את פעילותם לנושאים הקשורים לסכסוך בסוריה ובעיראק זוהו כחשופים במיוחד לניצול ע"י יחידים שעלולים להסיט את כספי הארגונים למטרות מימון טרור, במיוחד כשמדובר בארגונים קטנים יחסים שאינם מקבלים הכוונה מקצועית מספקת למניעת מימון טרור. 

פורסם 31-10-2017