דורון אלעד, אשר הוגש נגדו כתב אישום בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים (פרשת "צ'ק ליסט"), הורשע השבוע (24.10.17)  בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וכן עבירות שיבוש והשמדת ראיות. במקביל, זוכה אלעד מאישום אחד אחד בנוגע להשכרת דירות. 

נזכיר כי בפרשה זו נחשפה פעילות עבריינית כלכלית נרחבת, שבוצעה תוך שימוש במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן. על פי כתב האישום, בין השנים 2011-2005 הפעיל אלעד יחד עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, אשר העניק שירותי מטבע למאות לקוחות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. זאת, תוך שהשניים מסתירים את פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון. 

כמו כן, השניים עסקו בהעמדת נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ולגורמים נוספים, בהמרת צ'קים ובהמרת מטבע, וזאת מבלי שדיווחו על כך לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. עוד צוין בכתב האישום, כי השניים פעלו לקבלה ולהוצאה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים. בנוסף, אלעד התחמק  מתשלום מס הכנסה ומס ערך מוסף שנבע מהכנסותיו מפעילותו. כמו כן, נטען כי השניים שיבשו את החקירה על ידי הסתרת תיעוד פעילותם העבריינית במקומות מסתור ועל ידי השמדתו.

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר כי: "אלעד היווה חוליה מרכזית בפעילות עבריינית בהיקף ניכר שהתרחשה בשיטתיות, במשך שנים, במסווה של עסק למסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן. מעשיו נעשו תוך ניצול מעמדו המיוחד של ענף היהלומים למטרות עברייניות, והובילו לנזק כלכלי משמעותי".

פורסם 26-10-2017