מליאת הכנסת אישרה השבוע (23.10.2017) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ז-2017, אשר קובעת במפורש איסור על מסחר באופציות בינאריות בזירת סוחר, בין אם הזירה פונה ללקוחות בישראל ובין אם ללקוחות בחו"ל. 

נוסף על כך, ההצעה קובעת כי הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או סוג אחר שיקבע שר האוצר, מהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. בהתאם לכך, בוצע תיקון עקיף מס' 25 בחוק איסור הלבנת הון. 

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מכיוון שחוק ניירות ערך מגן רק על משקיעים בישראל, האיסור האמור היה חל עד כה רק על פנייה או הצעה ללקוחות בישראל. במצב עניינים זה, היה באפשרותן של זירות סוחר הממוקמות בישראל להציע ללקוחות מחוץ לישראל לסחור באמצעותן במכשירים פיננסיים שונים, ובפרט באופציות בינאריות, כל עוד הן אינן מאפשרות גישה ללקוחות בישראל. זאת, ללא הסדרה או פיקוח של רשות ניירות ערך. 

כפועל יוצא מכך, הוגשו לרשויות בארץ תלונות רבות מצד רשויות מחוץ לישראל ואזרחים של מדינות זרות, בנוגע לפעילותן של חברות מישראל כלפי לקוחות במדינות שונות, ובפרט פעילות באופציות בינאריות. עוד צוין בדברי ההסבר, כי בחלק מהמקרים נמצא כי המסחר המוצע בזירות הסוחר שימש ככסות לפעילות עבריינית של מרמה והונאה. 

בעקבות אישור הצעת החוק נאסרה כאמור כל פעילות מסחר באופציות בינאריות בזירות סוחר, ואחת היא אם הלקוחות נמצאים בישראל או מחוצה לה. בנוסף, הצעת החוק מעניקה סמכויות אכיפה לרשות ניירות ערך בנוגע לפעילותן של זירות הסוחר המנוהלות בישראל אך פונות ללקוחות בחו"ל.

התיקון לחוק ניירות ערך והתיקון לחוק איסור הלבנת הון פורסמו היום (26.10.2017) ברשומות ספר החוקים. 

פורסם 26-10-2017