היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) פרסמה היום (16.10.17) את דו"ח הפעילות השנתי שלה לשנת 2016-17. הדו"ח סוקר את פעילותה של AUSTRAC בשנה זו, לרבות סטטיסטיקות על דיווחים שהתקבלו, מידת העמידה ביעדי היחידה המוצהרים, שיתופי פעולה עם רשויות נוספות ברמה הלאומית והבינ"ל, ומקרי מבחן הנוגעים למעורבותה של AUSTRAC במניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בשנת הפעילות המדווחת, AUSTRAC החלה ליישם גישה חדשה לניתוח של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור באוסטרליה, וזאת באמצעות ביצוע הערכות סיכון ממוקדות בחתך של סקטורים ומוצרים ספציפיים. עד כה ביצעה AUSTRAC שלוש הערכות סיכון מסוג זה , העוסקות בסיכוני הלבנת הון והונאה במגזר התכנון הפיננסי, במגזר השירותים הפנסיוניים, ובאמצעות כרטיסים נטענים (Stored Value Cards). 

אחת מאבני הדרך המשמעותיות של AUSTRAC בתחום האכיפה השנה הייתה הגשת אישומים נגד חברת ההימורים האוסטרלית Tabcorp , שהובילו להטלת קנס על החברה בגובה 45 מיליון דולר, בגין הפרות של החוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. במקרה זה קבע בית המשפט כי החברה נעדרה תכנית נאותה למניעת הלבנת הון ומימון טרור ולא העבירה ל- AUSTRAC דיווחים על פעולות חשודות ביותר מ-100 מקרים שבהם זוהו הלבנת הון והונאה באמצעות כרטיסי אשראי. 

שיפור נוסף נרשם בהגברת שיתוף הפעולה של AUSTRAC עם יחידות עמיתות ושותפות ברחבי העולם. בשנה זו ביצעה AUSTRAC חילופי מידע עם 87 יחידות מודיעין פיננסי, ב-3,255 מקרים של פשיעה פיננסית ומימון טרור, דבר המהווה עלייה משמעותית של 89% לעומת השנה הקודמת. AUSTRAC המשיכה להתמקד השנה במתן סיוע טכני ומתודולוגי למדינות בדרום-מזרח אסיה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, והידקה במיוחד את חילופי האינפורמציה עם מלזיה ואינדונזיה. 

בתחום המאבק בטרור, AUSTRAC המשיכה לסייע לחקירות בנושאי מימון טרור בתוך אוסטרליה ומחוצה לה, ופעלה לעצירת ערוצי מימון של אזרחים אוסטרליים שנסעו כדי להצטרף לשורותיהם של ארגוני טרור באזורי סכסוך. נוסף על כך, אוסטרליה ואינדונזיה אירחו במשותף באוגוסט 2016 פסגה אזורית בנושא מניעת מימון טרור, שהובילה לגיבוש הערכת סיכון אזורית ראשונה מסוגה בתחום מימון טרור באזור דרום-מזרח אסיה והפסיפיק.  

פורסם 16-10-2017