ארגון Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות, פרסם לאחרונה (12.10.2017) הצהרה שבה קרא לקרן המטבע העולמית (IMF) להגביר את מאמציה למאבק בשחיתות ברחבי העולם. 

הדרישה העיקרית של ארגון TI בהקשר זה, היא שקרן המטבע העולמית תיישם מדדים לבחינת עמידתן של מדינות בסטנדרטים גלובליים של מאבק בשחיתות, וזאת כחלק אינהרנטי מהמדדים המשמשים את הקרן כדי להחליט האם להעניק הלוואה או סיוע פיננסי למדינה מסוימת.  

לטענת הארגון, עד כה ה- IMF לא גילתה עקביות בגישתה להערכת שחיתות במדינות שונות, וכי המדדים שבהם השתמשה בהקשר זה היו מעורפלים מדי. לפיכך, הארגון קורא ל- IMF ליישם מדדים אחידים במסגרת כל ההערכות שהיא מבצעת, באופן שיסייע לזהות האם מדינה מסוימת צריכה לנקוט צעדים מסוימים למניעת שחיתות. כמו כן, קרא הארגון ל-IMF להעריך את המסגרת הכוללת של כל מדינה בתחום מניעת הלבנת הון. 

במקביל, ארגון TI דורש מקרן המטבע העולמית להגביר את השקיפות והדיווח בכל הנוגע לשותפויות בין הסקטור הפרטי והציבורי  (PPPs - Public Private Partnerships) שמטרתן השקעה רחבת היקף בתשתיות ובשירותים ציבוריים. לדברי הארגון, על אף שמוסדות בינלאומיים מעודדים סוג זה של שותפויות, ישנם חששות המצביעים על היעדר שקיפות, הערכות סיכון למניעת שחיתות ובדיקות לזיהוי ניגודי אינטרסים בפרויקטים אלה. על רקע זה, קורא הארגון ל-IMF להבטיח שמימון של פרויקטי שירותים ותשתיות יתקיים בשקיפות, בכל הנוגע להצגת נתונים על הקצאת כספי ציבור, חוזים ודוחות ביצוע בפרויקטי PPPs. 

פורסם 16-10-2017