ארגון Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות, פרסם לאחרונה (09.10.2017) דו"ח העוסק בהיקף השחיתות והשוחד במדינות אמריקה הלטינית ואזור הקאריביים. הדו"ח נכתב לאור מספר מגמות מדאיגות שנצפו באמריקה הלטינית בשנים האחרונות, לרבות עלייה בהיקף ההפרות של זכויות אדם, היחלשות האפקטיביות של מנגנוני הממשל, התגברות הפשיעה האלימה ודיכוי חופש הביטוי של עיתונאים וארגוני החברה האזרחית במדינות אלה. 

הדו"ח מבוסס על תוצאות סקר שנערך בקרב עשרות אלפי משתתפים המתגוררים ביותר מ-20 מדינות באמריקה הלטינית ובקאריביים. במסגרת הסקר נשאלו המשתתפים על חוויותיהם האישיות בנוגע לשחיתות במערכות הציבוריות במדינותיהם, ובאשר לתפיסתם בנוגע להיקף השחיתות. 

המדינות שקיבלו את הציונים הגרועים ביותר במדדים שאותם בחן הסקר הן: קולומביה, הרפובליקה הדומיניקנית, מקסיקו, ונצואלה ופרו. במדינות אלה נצפו שיעורים גבוהים של לקיחת שוחד, המשטרה נתפסה כמושחתת במיוחד, והאזרחים גילו פסימיות בנוגע לנכונותה ויכולתה של הממשלה להיאבק בשחיתות. 

להערכת הארגון, כ-90 מיליון בני אדם ב-20 המדינות שנסקרו נאלצו לשלם שוחד בשנה שקדמה לעריכת הסקר, כשליש מכמות האנשים הזקוקים לגישה לשירותים בסיסיים, דוגמת שירותי בריאות וחינוך. עוד נמצא, כי היקף מעשי השוחד הממסדיים היה גבוה ביותר במקסיקו וברפובליקה הדומיניקנית, כאשר 51% ו-46% מהמשתתפים בסקר ממדינות אלה (בהתאמה) דיווחו כי נאלצו לשלם שוחד כדי להשיג גישה לשירותים ציבוריים (הטבלה המלאה של היקפי השוחד על פי חתך של מדינות מופיעה בעמ' 15 לדו"ח). 

המשטרה והפוליטיקאים נתפסו בתור המוסדות המושחתים ביותר באזור, כאשר כמעט כמחצית מהנשאלים (47%) דיווחו שמרבית האנשים במוסדות אלה נגועים בשחיתות. יותר ממחצית מהנשאלים (53%) אמרו כי ממשלותיהם אינן עושות די כדי להיאבק בשחיתות. הנשאלים מוונצואלה ופרו דירגו לרעה במיוחד את התפקוד של ממשלותיהם בתחום המאבק בשחיתות (76% ו-73%, בהתאמה). זאת, לעומת גואטמלה, שבה רק 28% מהנשאלים סברו כי ממשלתם אינם עושה די בתחום זה. 

לסיכום, הארגון ניסח ארבע המלצות מרכזיות שתכליתן לסייע לממשלות באזור אמריקה הלטינית והקאריביים לשפר את המסגרת המוסדית והמשפטית למאבק בשחיתות: 

• להגביר את סמכויותיהן של הרשויות האמונות על חשיפה, חקירה והעמדה לדין בגין פשעים הקשורים לשחיתות. 

• להסיר את חסינותם של פוליטיקאים החשודים במעורבות במעשי שחיתות. 

• לבצע רפורמות בכל הקשור ליחידות המשטרה, לרבות: הגברת יכולות החקירה של המשטרה בנושאים הקשורים לשחיתות, חיזוק צעדים משמעתיים פנימיים וגיבוש מנגנונים אפקטיביים שיחייבו את המשטרה למתן דין וחשבון על פעולותיה.  

• ליצור ערוצים אנונימיים ונגישים עבור חושפי שחיתויות במערכת הציבורית, ולספק להם הגנה הולמת מפני מעשי תגמול ונקם. 

פורסם 15-10-2017