המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק (NYDFS) פרסמה לאחרונה "צו מוסכם" (Consent Order), המטיל קנס בסך 225 מיליון דולר על הבנק הפקיסטני Habib Bank ועל שלוחת הבנק בניו-יורק, בשל כישלונו לציית לחוקים ולתקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

הקנס הוטל בעקבות ביקורת שערכה ה- NYDFS בשנת 2016, אשר דירגה את הבנק בדירוג הנמוך ביותר האפשרי בתחום הציות ("5") ומצאה כי למרות התחייבויות העבר, הנהלת הבנק כשלה ליישם בקרות אפקטיביות למזעור סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ולשפר את הציות להוראות OFAC. בין השאר, ממצאי הביקורת הצביעו על הליקויים הבאים: 

• Habib Bank סייע להעביר מיליארדי דולרים לבנק סעודי פרטי בשם Al Rajhi Bank, ללא כל בקרות נאותות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, וזאת למרות שהתקבלו דיווחים לגבי קשריו של אותו בנק סעודי עם ארגון הטרור "אל-קאעידה". 

• Habib Bank כשל לזהות לקוחות ב- Al Rajhi Bank אשר היו עלולים להשתמש בחשבון הקורספונדנט של הבנק כדי להעביר כספים דרך ניו-יורק. 

• Habib Bank אפשר את ביצוען של כ-13,000 עסקאות דרך סניפו בניו-יורק, למרות שהושמטה מהן אינפורמציה הדרושה כדי לזהות או לעצור עסקאות עם מדינות הנתונות תחת סנקציות. 

• הבנק השתמש בצורה בלתי נאותה ברשימת “good guy” – קרי, לקוחות אשר היו לכאורה בסיכון נמוך לביצוע עסקאות בלתי מורשות, ובכך אפשר את ביצוען של פעולות בשווי כולל של 250 מיליון דולר, ללא כל סינון מצדו. בין הצדדים לפעולות אלה היה טרוריסט מוכר, סוחר נשק בינלאומי, מכלית נפט איראנית, וכן יחידים וישויות נוספים הנתונים תחת סנקציות.  

 

בנוסף לקנס שהושת על Habib Bank, ה- NYDFS הורתה על ביטול רישיון הפעילות של סניפו בניו-יורק, אשר פועל במדינה מאז שנת 1978. 

פורסם 03-10-2017