משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (07.09.17) כי 57 חודשי מאסר נגזרו על Erdal Kuyumcu, מנכ"ל חברת מתכות אמריקאית בשם Global Metallurgy, LLC, וזאת בגין הפרת החוק המטיל סנקציות על איראן (חוק ה- IEEPA) ותקנות הסנקציות של המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC). 

עפ"י כתב התביעה, Kuyumcu שהינו אזרח האמריקאי פעל ללא היתר כדי לייצא לאירן מאות קילוגרמים של אבקה מתכתית שיש לה פוטנציאל שימוש במסגרת ייצור נשק גרעיני, ובכך תרם לתכנית הפרוליפרציה של איראן. 

במסגרת זאת, Kuyumcu ושותפיו קשרו קשר כדי לרכוש יותר מ-450 ק"ג של אבקה זו מספק אמריקאי ולייצא אותה לאיראן. זהות היעד האמיתי של המשלוח הוסתר מהספק ע"י שליחת האבקה בתחילה לטורקיה, תוך השמטת שמה של איראן מהמגעים שהתקיימו עם אנשי הקשר שקיבלו את הסחורה בטורקיה, ומשם העבירו אותה הלאה לאיראן.  

על פי החשד, היעד הסופי של המשלוח הייתה חברה איראנית שכתובתה זהה לכתובת של ישות אחרת שהוטלו עליה סנקציות של OFAC , בגין מעורבותה בתכנית האיראנית לייצור נשק להשמדה המונית וטילים בליסטיים. 

פורסם 02-10-2017