משרד האוצר פרסם ביום ראשון (13.08.17) קול קורא לציבור בבקשה לקבלת מידע הקשור להקמת Regulatory Sandbox בישראל, שמטרתו לאפשר סביבה רגולטורית מקלה ומותאמת לחברות פינטק (FinTech). זאת, על רקע רצונו של המשרד לקדם ולעודד את פעילותן של חברות היי-טק בתחום הפיננסי בישראל. 

בדברי ההסבר נכתב כי למרות שחברות פינטק רבות הוקמו בישראל, רק מספר מועט מהן פעיל בשוק הישראלי, דבר המצמצם את יכולת הצרכן הישראלי ליהנות מחדשנות והגברת התחרות בתחום הפיננסי. לפיכך, משרד האוצר מעוניין לבחון האם השקה של התכנית צפוי להגדיל את מספר חברות הפינטק הפעילות בשוק הישראלי. במסגרת תכנית זו, יינתנו לחברות הקלות רגולטוריות לזמן מוגבל, על מנת שיוכלו לפעול בפרק הזמן האמור, תוך ליווי ובקרה צמודים של הרגולטור. 

לפיכך, משרד האוצר מבקש את התייחסות הציבור בנוגע למאפיינים הרצויים של התכנית לשוק הישראלי, תוך שימת דגש על היבטים שונים, לרבות: החסמים העיקריים שאיתם מתמודדות חברות הפינטק בישראל, תחומי הפעילות בהן התכנית נדרשת במיוחד (דוגמת העברות תשלומים, ביטוח, אשראי, חיסכון, מסחר, השוואת עלויות ), התמודדות עם היבטים של מניעת הלבנת הון, ועוד.  

ניתן להעביר פניות למשרד האוצר בנושא זה לכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , עד לתאריך 03.09.2017, בהתאם לכללים המצוינים במסמך. 

פורסם 15-08-17