משרד OFAC של משרד האוצר האמריקאי הודיע לאחרונה (10.08.17) כי הגיע להסדר עם חברת IPSA International Services, שבמסגרתו תשלם החברה קנס בסך 259,200 דולר, כדי להסדיר אישומים בגין הפרות חוקי ותקנות הסנקציות על איראן. 

IPSA היא חברה למניעת סיכונים רגולטוריים ועסקיים, אשר בין השאר מספקת שירותי ייעוץ ו-due diligence לעסקים פרטיים, תאגידים רב-לאומיים, מוסדות פיננסיים וממשלות. עפ"י ממצאי ה-SEC, במהלך 2012 חתמה IPSA, וכן החברה הבת שלה בקנדה (IPSA Canada ) על הסכמים עם מדינה שלישית ועם מוסד פיננסי במדינה שלישית נוספת, שבמסגרתם הייתה אמורה לבצע בדיקת רקע על משתתפים פוטנציאליים בתוכניות השקעה. 

מאחר שחלק מאותם משתתפים היו אזרחים איראניים, IPSA Canada וחברה בת נוספת של IPSA בדובאי שכרו את שירותיהם של קבלני משנה, כדי לבצע את בדיקות הרקע הנחוצות בתוך איראן. קבלני משנה אלה, בתורם, שכרו צדדים שלישיים כדי לאמת מידע שניתן להשיג או לוודא רק בתוך איראן עצמה. 

כפועל יוצא מכך, נקבע ע"י OFAC ש-IPSA הפרה את תקנות הסנקציות על איראן, משום שהשתמשה בארה"ב בשירותים שמקורם באיראן, ומשום שאישרה תשלומים לספקי שירותים שמקורם באיראן. עוד נקבע, כי החברה כשלה להפגין זהירות מינימלית כאשר ייבאה שירותי בדיקת רקע  (background investigation services) ממקור איראני אל ארה"ב, וכי תכנית הציות של החברה לא הייתה אפקטיבית, כיוון שלא זיהתה או הגיבה לסיכונים הכרוכים בשירותים אלה, למרות שמדובר בחברה גלובלית שהינה בעלת ניסיון וידע על חוקי ותקנות הסנקציות האמריקאיות. 

כנסיבות מקלות שהשפיעו על גובה הקנס, צוין כי החברה נקטה צעדים משמעותיים ומהירים כדי להפסיק את הפעילויות האסורות, אימצה בקרות ונהלים פנימיים חדשים למניעת הישנות ההפרות, ושיתפה פעולה עם חקירת OFAC בנושא. 

פורסם 15-08-17