רשות ניירות הערך האמריקאית (ה-SEC) חתמה לאחרונה (27.07.18) על הסדר עם חברת Halliburton, לפיו תשלם החברה קנס של 29.2 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרות חוק ה-FCPA, החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים, שקשורות לפעילותה העסקית של החברה באנגולה. בנוסף, סגן הנשיא לשעבר של החברה, Jeannot Lorenz, ישלם קנס בסך 75,000 דולר, בשל אחריותו להפרות שביצעה החברה. זאת, מבלי להודות או להכחיש את הממצאים.

Halliburton הינה תאגיד אמריקאי רב-לאומי בתחום האנרגיה המונה כ-50,000 עובדים, ומספק שירותים ומוצרים טכניים עבור חיפוש והפקת נפט וגז טבעי ברחבי העולם. עפ"י ממצאי ה-SEC, בכירים בחברת הנפט הממשלתית של אנגולה, Sonangol, הודיעו ל-Halliburton  בשנת 2008, שהיא נדרשת ליצור שותפות עם חברה בבעלות אנגולית מקומית, כדי לענות על דרישות החוק המקומיות הנוגעות לפעילות של חברות זרות באנגולה. 

כתוצאה מכך, סגן נשיא החברה דאז Lorenz שכר את שירותיה של חברה אנגולית מקומית שנמצאת בבעלותו של עובד לשעבר של Halliburton, המקורב לבכיר בחברת Sonangol, וזאת בשעה ש- Halliburton התמודדה במכרז לחוזי אספקת שירותים בתחום הנפט באנגולה. Sonangol אישרה את הענקת החוזים ל- Halliburton, ואלה הניבו לחברה רווחים של כ-14 מיליון דולר. במקביל, Halliburton שילמה לחברה האנגולית המקומית כ-3.7 מיליון דולר עבור שירותי מיקור חוץ. 

בהודעת ה-SEC נמסר כי Lorenz הפר את הנהלים הפנימיים של Halliburton משום שכשל לבצע מכרז תחרותי ובחר מראש את זהות החברה האנגולית שעמה התקשרה Halliburton, וזאת במקום להגדיר קודם כל את השירותים המבוקשים ורק אז לבחור את הספק המתאים. כתוצאה מכך, החברה השתמשה בשירותיו של ספק שבפעילותו גלומים סיכונים משמעותיים לשחיתות של עובדי ציבור זרים. עוד נקבע, ש- Lorenz עקף בקרות פנימיות אשר דרשו שוועדה מיוחדת בתוך Halliburton תבחן ותאשר חוזים בשווי של יותר מ-10,000 דולר במדינות המצויות בסיכון גבוה לשחיתות, דוגמת אנגולה. 

בנוסף לקנס הכספי שהושת עליה, Halliburton הסכימה להעסיק יועץ ציות חיצוני למשך תקופה של 18 חודשים, אשר יפקח על המדיניות והנהלים של החברה בתחום מניעת הלבנת הון, ובפרט בכל הנוגע לפעילותה העסקית באפריקה. 

בהקשר זה נזכיר, כי הארגון הלא ממשלתי  NRGI פרסם בחודש מאי האחרון מסמך "דגלים אדומים" לשחיתות ושוחד בתעשיית המחצבים הטבעיים, וזאת במטרה לסייע לרגולטורים, מוסדות פיננסיים וגורמים מקרב החברה האזרחית לזהות מקרים בהם הממשק בין גופים ממשלתיים לחברות פרטיות המבקשות רישיונות לחיפוש, הפקה וכריית מחצבים מעלה חשד לשחיתות או מתן שוחד. הדו"ח מציג רשימה של 12 "דגלים אדומים", כשלגבי כל אחד מהם מפורטים מקרי מבחן מתאימים ממדינות שונות.

פורסם 13-08-2017