ביום 10.08.17 פורסמה ברשומות הודעת שר הביטחון, שעניינה הכרזה קבועה על "הקרן הלאומית הפלסטינית" (Palestine National Fund) כעל ארגון טרור. 

כזכור, ארגון זה הוכרז באופן זמני כארגון טרור על ידי שר הביטחון, במסגרת צו המאבק בטרור (הכרזה זמנית על הקרן הלאומית הפלסטינית כארגון טרור), התשע"ז-2017, אשר נחתם ביום 16.03.17.  

כעת, לאחר שלא הוגשו טענות בכתב בתוך התקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק, הודיע כאמור שר הביטחון כי ההכרזה הזמנית על הארגון הפכה להכרזה קבועה. 

פורסם 13-08-17