משרד OFAC של משרד האוצר האמריקאי הודיע בשבוע שעבר (27.07.17) כי חתם על הסכם עם חברת הטכנולוגיה הסינגפורית  CSE Global Limited ועם החברה הבת שלה CSE TransTel Pte. Ltd. לפי ההסכם, החברות ישלמו כ-12 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים אזרחיים בדבר הפרות של חוקי ותקנות הסנקציות האמריקאיות על איראן. 

חברת CSE Transtel, הפועלת מסינגפור, מספקת ציוד טלקומוניקצה לתעשיות הגז, האנרגיה והתעשיות הפטרוכימיות ברחבי העולם. עפ"י הודעת OFAC, בשנים 2012-2013 החברה גרמה לפחות לשישה מוסדות פיננסיים (לכל הפחות) לעסוק במתן שירותים פיננסיים מארה"ב לאיראן, באופן שהפר את חוקי הסנקציות על איראן (חוק ה- IEEPA) ותקנות OFAC. 

בשנים 2010-2011 החברה חתמה על חוזים עם מספר רב של חברות איראניות, למטרות אספקה והתקנת ציוד טלקומוניקציה עבור מספר פרויקטים בתחום האנרגיה באיראן או במים הטריטוריאליים שלה. לצורך כך, החברה שכרה והעסיקה צדדים שלישיים שונים – לרבות מספר חברות איראניות – כדי שיספקו סחורות ושירותים בשמה במסגרת החוזים האמורים.  

בפרק הזמן שבו נחתמו החוזים, CSE Global ו- TransTel החזיקו חשבונות בדולר אמריקאי ודולר סינגפורי במוסד פיננסי לא אמריקאי היושב בסינגפור. באפריל 2012 שלחו שתי החברות מכתב לאותו בנק, שבו התחייבו שלא לבצע דרך הבנק עסקאות הקשורות לאיראן, אך זמן קצר לאחר מכן ביצעה TransTel יותר מ-100 העברות אלקטרוניות במטבע אמריקאי מחשבונה בבנק, בסך כולל של יותר מ-11 מיליון דולר, שיועדו לאותם צדדים שלישיים (לרבות צדדים איראניים) שסיפקו סחורות ושירותים עבור פרויקטי האנרגיה באיראן. עפ"י הודעת OFAC, כל העברות הכספים עובדו דרך שטחה של ארה"ב.

עוד צוין בהודעה, כי TransTel הפרה ביודעין את הסנקציות הכלכליות על איראן, על ידי כך שהגישה הצהרות כוזבות למוסד פיננסי בנוגע לעסקיה עם איראן, וכי ההנהלה הבכירה של החברה מילאה תפקיד פעיל בהתנהגות שהובילה להפרות. נוסף על כך, הודגש כי פעולותיה של החברה הניבו רווח כלכלי משמעותי לתעשיות הגז, הנפט והאנרגיה של איראן או לגורמים המוכרזים ע"י OFAC, וכי החברה לא חשפה מרצונה את ההפרות. 

עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס OFAC התחשב בעובדה ששתי החברות נקטו צעדי תיקון שנועדו להבטיח ציות  לתקנות הסנקציות האמריקאיות, ושיתפו פעולה עם חקירת OFAC. 

פורסם 03-08-2017