היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) הודיעה היום (03.08.17) כי פתחה בהליכים משפטיים בבית המשפט הפדרלי בסידני, נגד אחד הבנקים הגדולים ביותר באוסטרליה, Commonwealth Bank of Australia (CBA), שמטרתם הטלת קנס אזרחי על הבנק בגין מה שהוגדר "אי-ציות חמור ושיטתי" (serious and systemic non-compliance) של חוקי ותקנות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.   

בהודעת AUSTRAC נמסר כי הבנק ביצע יותר מ-50,000 הפרות של החוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, כפי שעלה מממצאי חקירה שהתמקדה באופן שבו הבנק הפעיל והשתמש במכונות חכמות להפקדת מזומנים (intelligent deposit machines – IDMs). 

בין השאר, אותרו הליקויים הבאים: 

• הבנק לא העריך את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילות ה- IDMs, טרם השקת המכונות בשנת 2012, והצעדים הראשונים שנקט כדי להעריך סיכונים אלה היו במחצית 2015, כ-3 שנים לאחר השקתן. 

• הבנק כשל להגיש במועד יותר מ-50,000 דיווחים על פעולות מעל לסף הדיווח (פעולות במזומן מעל ל-10,000 דולר אוסטרלי) שבוצעו באמצעות מכשירי ה- IDMsבין השנים 2015-2012. מדובר ב-95% מהעסקאות מעל לסף הדיווח שבוצעו באמצעות מכשירים אלה, בהיקף כולל של יותר מ-600 מיליון דולר אוסטרלי.  

• במשך כשלוש שנים, הבנק כשל לציית לתכנית מניעת הלבנת הון שהוא עצמו קבע, בנוגע למעקב אחר פעולות ביותר מ-700,000 חשבונות. 

• הבנק כשל לדווח על פעולות חשודות בהיקף כולל של יותר מ-77 מיליון דולר אוסטרלי. גם לאחר שהפך להיות מודע לחשדות להלבנת הון או לפעולות הבנייה (structuring) בחשבונות לקוחותיו, הוא לא ביצע מעקב אחר לקוחות אלה כדי למזער ולנהל סיכוני הלבנת הון ומימון טרור מתמשכים הכרוכים בעשיית עסקים עמם.  

פורסם 03-08-2017