ארגון ה-FATF פרסם ב-06.07.2017 דו"ח שהוגש לפסגת ראשי מדינות ה-G20 שהתקיימה החודש. הדו"ח סוקר את הצעדים שנעשו בחודשים האחרונים ע"י ה-FATF בתחומים שנמצאים במוקד העשייה של הארגון, ומציע צעדי המשך נוספים.   

להלן הנושאים העיקריים המפורטים בדו"ח: 

המשך המאבק במימון טרור: ה-FATF עדכן את ההנחיה בנושא הגדרת מימון טרור כעבירה פלילית, על מנת להבטיח שהגדרה זו חלה גם על פעילותם של "לוחמי טרור זרים" (foreign terrorist fighters, אזרחי מדינות שונות הנוסעים אל אזורי עימות וסכסוך במטרה להצטרף לשורותיהם של ארגוני טרור), וכן על משאבים כלכליים ומשאבי טרור המנוצלים ע"י ארגון "המדינה האסלאמית". בהקשר זה נזכיר, כי באוקטובר 2016 פרסם ה-FATF הנחיה שמטרתה לסייע למדינות ליישם בחקיקה את קביעתה של עבירת מימון טרור כעבירה פלילית. זאת, בהתאם להמלצה מס' 5 של הארגון. 

שקיפות וזמינות מידע על נהנים סופיים: בימים אלה עורך ה-FATF פרויקט מחקר משותף עם קבוצת Egmont, כדי לבחון את הסיכון לניצול סוגים שונים של מכשירים תאגידיים ולפעילות של בעלי מקצועות המשמשים כגורמי ביניים למטרת טשטוש זהותם של נהנים סופיים. הפרויקט, שצפוי להסתיים באוקטובר 2017, נועד לתרום ליישום יעיל יותר של גישה מבוססת סיכון ויאפשר למקד את תשומת הלב בחולשות ובאזורי הפגיעות המרכזיים בתחום זה. פרויקט נוסף של הארגון, שיסתיים גם הוא בחודש אוקטובר הקרוב, עוסק בצעדי אכיפה ופיקוח של מדינות שונות ביחס לבעלי מקצועות המעורבים בשחיתות או ברשלנות הקשורה לנהנים סופיים.   

בנקאות קורספונדנטית ושירותי העברות כספים: בנושא זה מזכיר ה-FATF את שתי ההנחיות המרכזיות שפרסם לאחרונה בתחום: הנחיה בנושא גישה מבוססת סיכון לנותני שירותי העברות כספים ונכסים אחרים (מפברואר 2016), שנועדה לסייע ביישום גישה מבוססת סיכון למאבק בהלבנת הון ומימון טרור בסקטור זה; והנחיה בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית (מאוקטובר 2016) שעוסקת בגורמים המרכזיים המובילים להדרה פיננסית (de-risking ) של נותני שירותי העברות כספים. 

בנוסף, ה-FATF קורא למדינות ה-G20  לסייע למאמצים למניעת הדרה פיננסית, על ידי הבהרת הציפיות הרגולטוריות בנוגע לשני מסמכי ההנחיה האמורים, ובמידת הצורך על ידי עדכון הגישות הפיקוחיות, החוקים והתקנות הלאומיות, בהתאם למסמכים אלה. 

פורסם 11-07-2017