ארגון ה-FATF פרסם ב-23.06.17 את החלטות מליאת הארגון שהתכנסה בוולנסיה בין התאריכים 21-23.06.17.

להלן חלק מהנושאים העיקריים שנידונו במליאת הארגון:

מניעת מימון טרור: מליאת ה-FATF דנה בפרסום הנחיה בנושא שיתוף במידע, שמטרתה לשפר שקיפות וגישה למידע על נהנים סופיים, וכן לסייע באיתור פעולות פיננסיות של גורמי טרור. הנחיה זו, אשר נמצאת כעת בשלב הגיבוש וההתייעצות, תעסוק בשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים השייכים לקבוצה אחת, ויתכן שגם בין מוסדות פיננסיים שאינם מהווים חלק מאותה קבוצה.   

שיפור שקיפות מידע על נהנים סופיים:  המשתתפים דנו בהתקדמות הפרויקט המשותף של ארגון ה-FATF  וקבוצת EGMONT, שמטרתו זיהוי הסיכונים והמנגנונים המשמשים להסתרת נהנים סופיים במכשירים תאגידיים, תפקידם של בעלי מקצועות מסוימים בהסתרת הנהנים, והאתגרים הכרוכים בחשיפת המידע הנוגע לנהנים סופיים. בפרט נידונו המסקנות וההמלצות של קבוצת המומחים, שכללה נציגים מבנקים ונציגים נוספים של הסקטור הפרטי, שהתכנסה במוסקבה כדי לדון בנושא זה.  

אימוץ תיקון למזכר פרשנות להמלצה מס' 7 של ארגון ה-FATF: המליאה אימצה נוסח מעודכן של מזכר הפרשנות להמלצה 7, העוסקת בסנקציות כלכליות ממוקדות הקשורות להפצת נשק להשמדה המונית.  מטרת העדכון היא להתאים את הסטנדרטים של ה-FATF  להחלטות האחרונות שהתקבלו בתחום זה ע"י מועצת הביטחון של האו"ם. הנוסח המעודכן צפוי להבהיר את דרכי ואופני היישום של סנקציות פיננסיות, במטרה להבטיח ציות מקיף להחלטות מועצת הביטחון ולמנוע פעולות למימון הפצת נשק להשמדה המונית. 

פורסם 02-07-2017