ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (23.06.17) הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומדינות בסיכון אשר אינן משתפות פעולה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בדומה להצהרות קודמות של הארגון, גם הפעם מופיעות ברשימת המדינות בסיכון איראן וצפון קוריאה.

לגבי איראן מוזכרת החלטת ה-FATF להשעות לתקופה של 12 חודשים את קריאת הארגון למדינות לנקוט "צעדי נגד" (counter-measures) שנועדו להגן על המגזרים הפיננסיים שלהן מסיכוני הלבנת הון ומימון טרור שמקורם באיראן. זאת, לנוכח העובדה שאיראן אימצה תכנית פעולה שנועדה לתת מענה לליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הביעה מחויבות בדרגים הפוליטיים הגבוהים ליישום תכנית זו, והחליטה לבקש סיוע טכני לצורך יישומה.

בהודעת ה-FATF נכתב כי לאור הצעדים שנקטה איראן בהתאם לעקרונות של תכנית הפעולה, הארגון החליט להמשיך להשעות את הצעדים נגד המדינה. בד בבד, ה-FATF חזר והביע דאגה מסיכוני מימון טרור הנובעים מפעולותיה של איראן ומהאיום הנשקף כתוצאה מכך למערכת הפיננסית הבינ"ל, וקרא למדינות להמשיך ולהנחות את המוסדות הפיננסיים שלהן ליישם בדיקות מוגברות בנוגע לקשרים עסקיים ועסקאות עם יחידים וישויות איראניים, בהתאם להמלצה 19 של ה-FATF. עוד צוין, כי הארגון ימשיך לעקוב אחר התקדמותה של איראן ביישום תכנית הפעולה, וישקול בהתאם לכך את הצעדים הבאים בעניינה.    

במקביל, פרסם ה-FATF הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור אשר משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של ה-FATF. מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר מניעת הלבנת הון אשר חתמו על תכנית פעולה משותפת עם הארגון או התחייבו בפניו באמצעות התחייבות בכתב לתיקון הליקויים שניתנה ע"י גורמים פוליטיים בדרג גבוה.

מדינות אלו הן: בוסניה והרצגובינה, אתיופיה, עיראק, סוריה, אוגנדה, ונואטו, תימן. 

בנוסף, הארגון בירך על ההתקדמות המשמעותית של אפגניסטן ולאוס בשיפור וחיזוק משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וציין כי לאור התקדמות זו הן אינן נתונות עוד למעקב מוגבר של הארגון. 

בהצהרה נוספת שפורסמה ע"י ה-FATF באותו יום, קרא הארגון לברזיל לנקוט צעדים נוספים כדי לתקן ליקויים במשטר מניעת מימון טרור.

כזכור, במהלך שנת 2016 ובתחילת 2017 פרסם הארגון מספר הצהרות שהביעו דאגה נוכח כישלונה המתמשך של ברזיל לתקן ליקויים מהותיים, ובפרט אלה הקשורים לטרור ומימון טרור, וזאת למרות מחויבות שניתנה ע"י ברזיל ל-FATF לתיקון הליקויים. בהצהרה הנוכחית, ה-FATF אמנם מכיר בכך שברזיל נקטה מספר צעדים משמעותיים כדי לחזק את משטר מניעת מימון טרור, אך במקביל דורש ממנה  לתקן את הליקויים שנותרו בכל הנוגע להטלת סנקציות כלכליות.

פורסם 27-06-2017