הבנק המרכזי של ארה"ב (ה- Federal Reserve) הודיע ביום שלישי האחרון (30.05.17) כי הגיע להסדר עם הבנק הגרמני Deutsche Bank AG, במסגרתו ישלם הבנק קנס של 41 מיליון דולר, וזאת בגין ליקויים בפעולות הבנק למניעת הלבנת הון בארה"ב וכישלונו לקיים תכנית ציות אפקטיבית לחוק ה-BSA ולחוקים נוספים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.     

עפ"י ממצאי ה-Federal Reserve, ביקורת שנערכה לאחרונה בבנק חשפה ליקויים מהותיים בכל הקשור לניטור ומעקב אחר פעולות חשודות ע"י שלוחות Deutsche Bank בארה"ב. בין השאר, נקבע כי הבנק כשל להעריך בצורה נאותה סיכוני הלבנת הון בעסקאות חשודות בהיקף כולל של מיליארדי דולרים שעובדו בארה"ב בין השנים 2011-2015 עבור סניפים מסוימים של Deutsche Bank באירופה, וזאת למרות שאותם סניפים לא סיפקו מידע מהימן ומדויק לגבי אותן עסקאות.  

למרות שבהודעת ה- Federal Reserve לא הוזכרו פרטי עסקאות חשודות ספציפיות, נזכיר כי Deutsche Bank היה נתון בשנתיים האחרונות למספר רב של חקירות מצד רשויות פיקוח במדינות שונות, שבדקו האם הבנק אפשר ללקוחות רוסיים להבריח מיליארדי דולרים מחוץ לרוסיה ע"י רכישת מניות ברובלים ברוסיה, וזאת במקביל למתן הוראות מכירה מקבילות בדולרים בבריטניה – תרמית המכונה "עסקאות מראה" (Mirror Trades). בחודש ינואר האחרון הוטל על Deutsche Bank קנס כולל של 630 מיליון דולר ע"י רשויות הפיקוח בארה"ב ובבריטניה בגין כישלונו והתרשלותו של הבנק למנוע הברחת הון אל מחוץ לרוסיה בסך כולל של כ-10 מיליארד דולר במסגרת תרמית זו. משרד המשפטים האמריקאי עדיין מנהל חקירה משלו בפרשה.  

במסגרת ההסדר הנוכחי עם ה- Federal Reserve, התחייב Deutsche Bank לשפר את הפיקוח של ההנהלה הבכירה בבנק ואת הבקרות הקשורות לציות של שלוחות הבנק בארה"ב לחוקי מניעת הלבנת הון. עוד נקבע, כי הבנק יגיש תוך 60 יום תכנית ציות מתוקנת לאור הממצאים וההמלצות של ה- Federal Reserve, וידווח על הפעולות שבכוונתו לנקוט כדי לחזק את פעולות הממשל התאגידי בבנק ולשפר את המסגרת הכוללת של ניהול סיכון הציות לחוק ה-BSA. 

בנוסף, Deutsche Bank התחייב להעסיק מפקח חיצוני שיבחן את פעילות הבנקאות הקורספונדנטית של שלוחות הבנק בארה"ב במחצית השנייה של 2016, וזאת על מנת לקבוע האם זוהו כנדרש פעולות חשודות. מסגרת זמן זו עשויה להתרחב, בכפוף לממצאי המפקח.

פורסם 04-06-17