AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה, פרסמה לאחרונה דו"ח הערכת סיכון להלבנת הון ומימון טרור באמצעות כרטיסים נטענים (Stored Value Cards - SVCs). 

מטרת הדו"ח, אשר מבוסס על דיווחים על פעולות חשודות שהוגשו בין אפריל 2014 לאפריל 2016, היא לסייע לנותני שירותים החייבים בציות להוראות מניעת הלבנת הון ומימון טרור באוסטרליה ולבעלי עניין נוספים להבין את הסיכונים הגלומים ב- SVCs, ואת הדרכים שבהם ניתן למזער סיכונים אלה. במסגרת זאת, נבחנו ונותחו טיפולוגיות ואינדיקטורים לפשיעה פיננסית באמצעות SVCs, וכן מאפיינים עיקריים ההופכים מוצרים אלה לפגיעים במיוחד לפשיעה פיננסית. 

מהדיווחים שהועברו לרשויות עולה כי הלבנת הון הינה סוג הפשיעה הנפוץ ביותר הקשור לכרטיסים אלה. הקטגוריה השנייה בגודלה של דיווחים על פעולות חשודות היא הונאת סייבר (cyber-enabled fraud), כשמרבית הדיווחים מתארים כיצד עברייני סייבר מעבירים כספים מחשבונות בנק של הקורבנות לכרטיסים נטענים, ולאחר מכן מושכים את הכספים הגנובים מאותם כרטיסים, בד"כ במזומן.

בעמ' 9 מתוארים מקרי מבחן של הלבנת הון באמצעות SVCs, לצד רשימת אינדיקטורים להלבנת הון באמצעות כרטיסים אלה. להלן חלק מהאינדיקטורים המתוארים: 

• טעינת כרטיס באופן שאינו תואם למטרת המוצר. למשל, טעינת כרטיס בהיקף כספי שהינו גבוה משמעותית יחסית לכרטיס נטען המיועד לנסיעות ופעילות תיירותית. 

• טעינת הכרטיס בערך כספי, ומיד לאחר מכן משיכת הכספים במזומן בסמוך למיקום הגיאוגרפי שבו בוצעה ההטענה. 

• טעינת כרטיס המיועד לנסיעות בערך כספי במטבע ספציפי, ואז המרתו למטבע אחר, ומיד לאחר מכן המרתו בחזרה למטבע המקורי – וזאת תוך תשלום עלויות המרה וללא כל סיבה נראית לעין.  

• טעינת הכרטיס בסכומי מזומן גבוהים, ואז העברת הכספים לחשבון פרטי ומשיכתם במזומן. 

עוד צוין בדו"ח, כי קיים חשש הולך וגובר למימון טרור בהיקף גבוה יותר באמצעות כרטיסים נטענים, במיוחד לאור המאמצים לבלום מימון טרור בערוצים אחרים של העברות כספים בינ"ל. בהקשר זה צוין, כי כרטיסים נטענים שימשו במיוחד לוחמי טרור זרים (foreign terrorist fighters) לפני ואחרי שעזבו את אוסטרליה, באמצעות משיכת הכספים במדינות הגובלות בסוריה. 

פורסם 28-05-2017