הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאות (EBA) פרסמה לאחרונה טיוטת מסמך הנחיה אשר מפרט את הצעדים שמוסדות פיננסיים ונותני שירותי העברות תשלום (PSPs) צריכים לנקוט, במקרים בהם מתבצעת העברת תשלום אשר מלווה במידע מזהה חסר או חלקי בלבד של מבצע ההעברה או המוטב.  

מסמך ההנחיה, אשר נועד להשלים את תקנה 2015/847 של האיחוד האירופי בנושא מידע הנלווה להעברות כספים, מפרט את הצעדים הנדרשים לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, כאשר הפרטים המזהים של מעביר התשלום והמוטב הינם חסרים או חלקיים. בהקשר זה נקבע, כי יש לגבש הליכים מבוססי סיכון שיקבעו האם יש להשלים, לדחות או להקפיא העברת כספים במקרים של מידע מזהה חסר או חלקי. במקביל, מודגש כי יש לתת תשומת לב מיוחדת להעברות כספים ממדינות שזוהו כמדינות בסיכון גבוה ע"י הנציבות האירופית, בהתאם לדירקטיבה 2015/849 של האיחוד האירופי. 

נוסף על כך, המסמך מבהיר כי PSP צריך להתייחס לאינפורמציה חסרת משמעות כאילו הייתה מידע חסר, גם כאשר המידע נמסר תוך שימוש בתווים שעונים על הכללים המוסכמים של מערכות הודעות התשלום (למשל, צירופים חסרי משמעות של תווים כמו " xxxxx’", ABCDEFG"", " An Other’" או My Customer’"). 

כמו כן, נקבע כי על PSPs לגבש נהלים והליכים שיאפשרו לזהות נותני שירותי העברות תשלום אחרים שבאופן חוזר ונשנה כושלים לספק את המידע המזהה הנדרש על מבצע ההעברה והמוטב. בסעיפים 48 ו-49 ניתנות דוגמאות לקריטריונים כמותיים ואיכותיים המאפשרים לזהות נותני שירותים כאלה, דוגמת שיעור העסקאות עם מידע חסר הנשלחות ע"י PSP מסוים בפרק זמן מוגדר; רמת שיתוף הפעולה מצד אותו נותן שירות בעת בירור המידע החסר; סוג הנתונים החסרים, ועוד. 

לאחר פרסום מסמך הנחיות סופי, יידרשו הרשויות הלאומיות במדינות האיחוד האירופי להטמיע את ההנחיות הללו בהליכי הפיקוח במדינותיהן. הליך ההתייעצות בנוגע למסמך ההנחיה יסתיים ב-05.06.17.    

פורסם 14-05-2017