FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב, הודיעה ביום חמישי האחרון (04.05.17) כי חתמה על הסדר עם Thomas E. Haider, קצין הציות הראשי לשעבר של חברת התשלומים הבינלאומית MoneyGram International Inc, שבמסגרתו ישלם Haider קנס של 250,000 דולר בגין כישלונו להבטיח את ציות החברה בה עבד לחוק ה-BSA. 

עפ"י הודעת FINCEN, בשנים 2003-2008 עמד Haider הן בראש מחלקת הציות והן בראש מחלקת ההונאה של החברה, שאספה אלפי תלונות שנפלו קורבן להונאות. במסגרת ההסכם עמו, הודה Haider  שלמרות שהמידע על מעשי ההונאה הובא לידיעתו, הוא לא נקט בצעדים המתחייבים על פי חוק ולא פעל להשעייתם או פיטוריהם של סוכנים שהעסיקה החברה והיו שותפים בהונאת צרכנים. כמו כן, Haider  הודה בכך שלא הגיש דיווחים על פעולות בלתי רגילות בגין פעולות שביצעו סוכני החברה שהתבררו לאחר מכן כעבירות הונאה והלבנת הון.

נוסף לקנס הכספי שהוטל עליו, ייאסר על Haider למלא תפקידי ציות במשך שלוש שנים בכל חברה המעניקה שירותי העברות כספים. 

נזכיר, כי בדצמבר 2014 הטילה FINCEN קנס אזרחי בגובה 1 מיליון דולר נגד Haider בגין האישומים האמורים, ובמקביל פנתה לבית המשפט המחוזי במדינת מינסוטה בתביעה לאכוף את הקנס נגד Haider  ולאסור על העסקתו בסקטור הפיננסי. בינואר 2016 דחה בית המשפט את עתירתו של Haider, שביקש לבטל את ההליך המשפטי נגדו, וקבע כי ניתן להטיל אחריות אישית על קציני ציות האמונים על גיבוש כללים ותכניות למניעת הלבנת הון, במקרים שבהם המוסד שעבורו הם עובדים או עבדו הפר את חוק ה-BSA. 

פורסם 07-05-17