הארגון הלא ממשלתי Natural Resource Governance Institute, הפועל במטרה לקדם שקיפות בתעשיית הגז, הנפט והמחצבים הטבעיים, פרסם לאחרונה דו"ח הכולל "דגלים אדומים" וטיפולוגיות בנוגע לסיכוני שוחד ושחיתות הקשורים להענקת רישיונות וחוזים לכרייה והפקה של מחצבים טבעיים.   

הדו"ח בחן יותר מ-100 מקרים שבהם ניתנו רישיונות או היתרים במגזרי הנפט, הגז והמחצבים של 49 מדינות. זאת, במטרה לסייע לרגולטורים, מוסדות פיננסיים וגורמים מקרב החברה האזרחית לזהות מקרים בהם הממשק בין גופים ממשלתיים לחברות פרטיות המבקשות רישיונות לחיפוש, הפקה וכריית מחצבים מעלה חשד לשחיתות או מתן שוחד. 

הדו"ח מציג רשימה של 12 "דגלים אדומים", כשלגבי כל אחד מהם מפורטים מקרי מבחן מתאימים ממדינות שונות. באחד ממקרי המבחן (עמ' 15) מתואר כיצד חברות כרייה ממשלתיות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מכרו אחזקות בפרויקטי מחצבים במדינה לחברות offshore, אשר נמכרו לאחר זמן קצר ע"י אותן חברות ברווח גדול. עפ"י הדו"ח, מדובר בחברות הקשורות לאיש העסקים הישראלי דן גרטלר, שהינו ידיד של נשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 

במקרה נוסף (עמ' 24) מתואר כיצד ממשלת גינאה העניקה רישיונות לחיפוש אחר עופרות ברזל ל"קבוצת בני שטיינמץ" (Beny Steinmetz Group Resources – BSGR). עפ"י הנטען בדו"ח, הקבוצה הבטיחה לאלמנתו של נשיא גינאה דאז 5 מיליון דולר, וכן הציעה לה תכשיטים ומכוניות יוקרה, בתמורה לסיוע בהשגת הרישיונות.  

להלן חלק מה"דגלים האדומים" המופיעים בדו"ח: 

- לחברה המשתתפת או הזוכה במכרז לפעולות חיפוש או כריית מחצבים יש בעל מניות שהינו "איש ציבור" (PEP). 

- החברה המשתתפת או הזוכה במכרז מעניקה תשלומים כספיים או הטבות אחרות ל-PEP שיש לו השפעה על תהליך בחירת החברה הזוכה.

- תשלום שהועבר ע"י חברות למטרות השתתפות במכרז מוסט מהחשבון הממשלתי המיועד לכך אל חשבון אחר, שנמצא בשליטת PEP או מקורביו. 

- בכיר ממשל או בכיר בחברה ממשלתית מתערב בתהליך הענקת הרישיון, באופן המניב רווח או תועלת לחברה ספציפית.

- תנאי הענקת הרישיון שונים באופן משמעותי מהנורמות השוררות בתעשייה או בשוק (למשל, באחד מתנאי החוזה או הרישיון חל שינוי זמן קצר לפני החתימה, באופן שמטה את הכף לטובת החברה הזוכה). 

פורסם 30-04-2017