אתר האינטרנט The FCPA Blog פרסם לאחרונה מאמר העוסק בכשלים החוזרים ונשנים של חברות בתעשיית התרופות לציית לחוקים למניעת שחיתות ושוחד, לרבות חוק ה-FCPA (החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים). 

המאמר טוען כי הסיבה המבנית לכשלים אלה היא שבניגוד לתעשיות אחרות, בהן ניתן להגיע ישירות לצרכן, חברות התרופות נאלצות להסתמך על גורמי ביניים, קרי רגולטורים שיאשרו לשימוש את אותן תרופות, חברות ביטוח או ספקי שירותי בריאות ציבוריים שיקנו אותן, וכן רופאים שיחלקו מרשמים.  

דבר זה הוביל לפריחה של שיטות שיווק שכללו מתן מתנות ואירוח בקנה מידה רחב היקף, כמו למשל קיום אירועי הדרכה לרופאים המתקיימים באתרי נופש יוקרתיים, ארוחות מפוארות, חלוקת "גאדג'טים" משוכללים ועוד, אשר מהווים היום "דגלים אדומים" למתן שוחד בתעשיית התרופות.  

בארה"ב ובמדינות מערביות נוספות אומצה בעשור האחרון חקיקה שתכליתה להגביר את השקיפות של תשלומים לרופאים, אך הפרקטיקות הללו עדיין נפוצות בשווקים מתעוררים ובמדינות פחות מפותחת שמדורגות גבוה במדדי השחיתות, ושהנורמות המקומיות שלהן עולה בקנה אחד עם שיטות השיווק הללו. 

בשווקים רבים באסיה, במיוחד בסין ומדינות בדרום אסיה, מתן מתנות ואירוח הן מרכיבי מפתח בתרבות העסקית, דבר שיוצר דילמה בקרב החברות, האם להתאים עצמן לציפיות המקומיות או לדבוק בכללים ובחוקים הגלובליים למניעת שחיתות ושוחד, ובכך להסתכן באובדן עסקים. המאמר מצביע על כמה מקרים בולטים מהשנה האחרונה שבהם חברות תרופות נקנסו ע"י הרשויות בארה"ב בגין מתן דברי ערך, אירוח ותשלומים לא חוקיים למפיצים ולעובדי ציבור בתחום הבריאות בסין, למשל חברת Novartis  (קנס של 25 מיליון דולר), חברת GSK (קנס של 20 מיליון דולר) וחברת SciClone (קנס של 12.8 מיליון דולר). 

לסיכום, המאמר מציע שלושה מסלולי פעולה שיסייעו לצמצם את תופעות השוחד בתעשיית התרופות:

• ביצוע שינויים במודל העסקי שיבטיחו כי התמריצים ליחידות המכירה יעלו בקנה אחד עם שיקולים למניעת הלבנת הון (לדוגה, צמצום ההסתמכות על סוכנים מקומיים).

• הפגנת רצינות ומחויבות מצד הדירקטוריונים וההנהלות של חברות התרופות לעריכת רפורמות הקשורות לפרקטיקות המכירה והשיווק (בבחינת “Tone at the Top”), באופן שיגביר את סמכותן של יחידות הציות ואת אמינותן של יחידות המכירה. 

• יוזמות של פעולה קולקטיבית בקרב חברות התרופות למאבק בשחיתות ושוחד, על מנת להביא לשינוי הנורמות ברמת התעשייה.

פורסם 24-04-2017