הממשלה הבריטית פתחה אתמול (05.04.17) בהליך התייעצות העוסק בהקמת מרשם ציבורי מרכזי, שיכלול פרטים מזהים של נהנים סופיים (Beneficial Owners) בחברות זרות המחזיקות בבעלות על נכסי נדל"ן בבריטניה. 

המהלך מבוצע במסגרת המאבק שמנהלות הרשויות בבריטניה בחברות offshore המשמשות  להשקעות בסקטור הנדל"ן במדינה ככלי להלבנת כספים שמקורם בכספי שחיתות ועבירות נוספות. עפ"י נתוני הרשויות, בעשור שבין 2004-2014, נפתחו חקירות בבריטניה בחשד למעשי שחיתות הקשורים להשקעות בנכסי נדל"ן בשווי כולל של יותר מ-180 מיליון ליש"ט. 

ביוני 2016 הפכה בריטניה לאחת המדינות הראשונות שהשיקו מרשם ציבורי מרכזי של נהנים סופיים ("people with significant control register", ובר"ת PSC register). החל ממועד הקמת ה- PSC, כל החברות המאוגדות בבריטניה מחויבות למסור אינפורמציה על יחידים בעלי שליטה משמעותית בחברה, ולתקף זאת באמצעות הצהרה שנתית. עם זאת, מרשם ה-PSC לא חל על חברות שאוגדו מחוץ לממלכה המאוחדת. 

עפ"י הודעת הממשלה הבריטית, חברות זרות שירצו לקנות נדל"ן בבריטניה יחויבו למסור פרטים מזהים על הנהנים הסופיים שלהן לרשם החברות הבריטי (שם, תאריך לידה, אזרחות, מדינת מגורים, כתובת מגורים, אופי הבעלות על החברה, התאריך שבו החל היחיד להיות בעל שליטה משמעותית בחברה). לאחר שיעשו כן, יוקצה לאותן חברות מספר רישום שיהיה תנאי לרישום בעלות על הנכס במדינה. לחברות זרות שכבר מחזיקות בנכסים בבריטניה תינתן תקופת מעבר בת שנה שבמהלכה יוכלו להחליט האם לחשוף את פרטי הנהנים הסופיים או למכור את הנכס שבבעלותן.  

הציבור הרחב ייהנה מגישה חופשית למרשם, למעט פרטים מזהים מסוימים שיישארו חסויים (דוגמת תאריך לידה מלא וכתובת מגורים). בנוסף, המרשם יקיף את כל הישויות המשפטיות הזרות המבקשות לקחת חלק במכרזי רכש ממשלתיים בבריטניה. עוד נמסר, כי יינתן פטור מרישום לישויות המאוגדות במדינות שיש להן דרישות גילוי דומות לגבי נהנים סופיים, על מנת להימנע מכפילות בדיווח. הליך ההתייעצות יסתיים בתאריך 15.05.17, ובמהלך פרק זמן זה ניתן יהיה להעביר הערות לגוף הממשלתי הבריטי האמון על נושא רישום נהנים סופיים. 

 

פורסם 06-04-17